Sektorkolejowy » Kolejarze chcą budować linię do elektrowni jądrowej na Pomorzu

Kolejarze chcą budować linię do elektrowni jądrowej na Pomorzu

pzez Adrian

„Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino” – to nazwa postępowania prowadzonego przez PKP PLK S.A. ogłoszonego 22 czerwca. W ramach tego przetargu zamawiający poszukuje firmy, której zleci opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór budowlany.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino”.

Realizacja zamówienia będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji programowo-przestrzennej dla dwóch wariantów. W wariancie I przewiduje się modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo–Garczegorze, modernizację linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork–Garczegorze, budowę nowego odcinka od linii kolejowej nr 230 w m. Choczewo do lokalizacji elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino i łącznicy kolejowej do linii nr 230 w kierunku Lęborka. W wariancie II założono modernizację linii nr 230 na odcinku Wejherowo–Choczewo wraz z budową nowych fragmentów, modernizację linii nr 229 pomiędzy Lęborkiem a Łebą w celu dostosowania jej do potrzeb budowy elektrowni jądrowej, budowę linii od m. Choczewo poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w rejonie stacji Steknica. Tu też pod uwagę brana jest budowa łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby.

W przypadku obu wariantów przewidziano opracowanie koncepcji wewnętrznego i zewnętrznego układu torowego elektrowni jądrowej.

Kolejne zadanie dla wybranego w przetargu wykonawcy to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wariantu I i II w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych. Ponadto od wykonawcy oczekiwane będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawców robót budowlanych oraz docelowe pełnienie nadzoru nad realizacją prac.

Po nowych lub zmodernizowanych odcinkach linii kolejowych pociągi towarowe i pasażerskie mają się poruszać z prędkością do 120 km/godz.

Zamawiający założył, że prace nad dokumentacją potrwają 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Firmy zainteresowane przedstawieniem swojej oferty w postępowaniu mają ponad miesiąc na jej złożenie – do 25 lipca.

Autor: Agata Sumara
Fot. PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz