Sektorkolejowy » Groszowice i Dąbrówka Zabłotnia zyskają nowe przystanki za 8 mln zł netto

Groszowice i Dąbrówka Zabłotnia zyskają nowe przystanki za 8 mln zł netto

pzez Adrian

Nowe perony na przystanku w Groszowicach

Na przystanku, który znajdzie się na linii kolejowej Radom – Dęblin mają powstać dwa perony jednokrawędziowe. W pobliżu wejść do peronów umiejscowione zostaną stojaki rowerowe. Na obszarze peronów przewidziano nowe ławki, wiaty oraz poręcze, które mają służyć do odpoczynku na stojąco. Przystanek będzie w pełni dostosowany do obsługi osób, których poruszanie się jest ograniczone. Pasażerowie będą mogli podróżować z przystanku w Groszowicach m.in. do Radomia, Warszawy czy też Lublina. Realizowana inwestycja ma skutkować zwiększeniem atrakcyjności kolei w tym regionie.

„Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 na Mazowszu obejmuje budowę nowych przystanków w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej. Efektem prac dla mieszkańców będzie lepsza oferta podróży pociągiem

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zwiększenie dostępu do kolei w Dąbrówce Zabłotniej

Z nowego przystanku w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia pasażerowie będą mogli podróżować m.in. do Warszawy, Radomia oraz Skrażyska-Kamiennej. Na przystanku tak samo, jak w Groszowicach znajdą się dwa jednokrawędziowe perony. Perony będą bardzo dobrze oświetlone. Ponadto w trosce o wygodę podróżujących zostaną wyposażone w m.in.:

  • nowe wiaty
  • nowe ławki
  • czytelne oznakowanie
  • gabloty informacyjne, w których zostaną umieszczone aktualne rozkłady jazdy kolei
  • pochylnie, które ułatwią dostęp do kolei osobom, których poruszanie się jest ograniczone

Inwestycja w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej ma odpowiadać na potrzeby, które deklarowali mieszkańcy okoli tych miejscowości. To kolejny krok PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w promocji kolei jako atrakcyjnego, ekologicznego środka transportu.

Wykonawstwo inwestycji w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej

Budową nowych przystanków w ramach tej inwestycji zajmie się warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST. Koszt prac budowlanych wyniesie około 8 mln zł netto. Zgodnie z planem inwestycja ma zostać zrealizowana w roku 2022. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. O inwestycjach w ramach tego programu pisaliśmy również TUTAJ oraz TUTAJ.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Zdjęcie poglądowe.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz