Sektorkolejowy » Część nowych, zelektryfikowanych torów do portów w Trójmieście jest gotowa

Część nowych, zelektryfikowanych torów do portów w Trójmieście jest gotowa

pzez Adrian

W Gdyni i Gdańsku realizowany jest projekt kolejowy o wartości 2,6 mld zł, którego celem jest usprawnienie dojazdu do portów morskich pociągów towarowych oraz zwiększenie ładunku transportowanych tam dóbr. Spółka kolejowa PKP PLK informuje o zakończeniu prac zasadniczych w rejonie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa.

Nowa trakcja kolejowa, 22 km torów i 70 rozjazdów

Obecnie pociągi jeżdżą po zmodernizowanych torowiskach (22 km, 70 rozjazdów), nad którymi rozwieszona została nowa trakcja, w rejonie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz na liniach nr 227 i 249 Gdańsk Główny–Gdańsk Zaspa Towarowa. Nowe tory ułożono także na stacji Gdańsk Wiślany i torowisku linii nr 722 pomiędzy stacjami Gdańsk Zaspa Towarowa a Gdańsk Wiślany. Ponadto na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo gotowa jest nawierzchnia bezpodsypkowa w obrębie placu wystawowego (około 6 tys. m2).

Nowe tory do Portu Północnego

W obrębie stacji Gdańsk Port Północny pociągi towarowe prowadzone są po 32 nowych torach, których łączna długość wynosi 28 km. Na tym terenie zainstalowano także 95 rozjazdów. Aktualnie na tej stacji trwają przygotowania do układania kolejnych odcinków torów.

Pomiędzy stacją Gdańsk Kanał Kaszubski a Gdańsk Port Północny przebudowano nawierzchnie przejazdów kolejowo-drogowych, jak również tory i rozjazdy w stronę nabrzeży Basenu Górniczego.

Kolejne wymieniane przez spółkę gotowe elementy, to: podpory wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu, konstrukcja stalowa, zabetonowany ustrój nośny obiektu. Powstają nasypy i drogi dojazdowe do wiaduktu, kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodno-kanalizacyjne.

Między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny przejazd kolejowo-drogowy zostanie zastąpiony wiaduktem o długości ponad 100 m i szerokości 8 m.

Nowe tory do gdyńskiego portu

Do portu w Gdyni budowane są nowe tory, na trasie powstają rozjazdy i instalowane są elementy sieci trakcyjnej. Aktualnie do gdyńskiego poru pociągi jeżdżą po 8 km nowych torów i korzystają z 25 rozjazdów. W sumie ułożono już około 30 km torów i 43 rozjazdy.

Na stacji Gdynia Port zakończyły się prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej, a w trakcie przebudowy jest jeszcze sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Z dziesięciu zaplanowanych podziemnych zbiorników retencyjnych zbudowano dotychczas osiem.

Równocześnie budowane są i wyposażane obiekty lokalnego centrum sterowania, dwóch nastawni i Cargo – obecnie trwają w nich prace wykończeniowe i montażowe.  

Ponadto roboty prowadzone są przy dwóch wiaduktach kolejowych. W przypadku jednego, którym poprowdzone zostaną cztery tory, m.in. betonowane są ściany oporowe i wykonywane są zbrojenia. Na drugim wiadukcie, na którym znajdzie się jeden tor, aktualnie powstają konstrukcje jego przyczółków i podpór. Równocześnie remontowany jest most nad Chylonką.

Modernizacja infrastruktury prowadzącej do portów w Gdyni i Gdańsku pozwoli na to, by dojeżdżały do nich pociągi towarowe o długości do 750 m. Wszystkie prace w Gdańsku mają się zakończyć jeszcze w tym roku, a w Gdyni potrwają do końca sierpnia 2022 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. www.plk-sa.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz