Sektorkolejowy » Bogatynię i Zgorzelec znowu połączy kolej – poszukiwany jest wykonawca studium

Bogatynię i Zgorzelec znowu połączy kolej – poszukiwany jest wykonawca studium

pzez Adrian

30 sierpnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz burmistrz Bogatyni podpisali umowę, która jest pierwszym krokiem do rewitalizacji linii kolejowej łączącej Bogatynię i Zgorzelec oraz włączenie jej do regionalnej sieci. W dalszej kolejności opracowane zostanie studium planistyczno-prognostyczne, na podstawie którego będzie można starać się o pozyskanie dofinansowania z rządowego programu Kolej Plus.

Samorząd dolnośląski przejmuje i rewitalizuje linie kolejowe

Reaktywacja tej linii to jeden z elementów większego projektu kolejowego realizowanego na Dolnym Śląsku. Jak mówi marszałek Cezary Przybylski, „Jako samorząd województwa systematycznie przejmujemy dotychczas nieużywane linie od PKP i po przeprowadzeniu niezbędnych prac modernizacyjnych będziemy uruchamiać na nich połączenia pasażerskie”. Dotychczas samorząd przejął już 19 z 22 niedziałających linii.

Koszt opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla połączenia Bogatynia–Zgorzelec wstępnie oszacowano na 1,4 mln zł. Samorząd Bogatyni i wojewódzki wezmą ten koszt na siebie, finansując studium po połowie. W komunikacie UMWD napisano, że inne samorządy lokalne, które również będą czerpały korzyści z rewitalizacji połączenia kolejowego, nie są zainteresowane partycypowaniem w pracach i kosztach: „Z uwagi na brak woli współpracy ze strony większości lokalnych samorządów: Miasta Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Gminy Sulików oraz Powiatu Zgorzeleckiego przy projekcie rewitalizacji kolejowej realizacja dokumentacji dla II etapu naboru została czasowo wstrzymana. Jedynie Gmina Bogatynia od początku wyrażała zainteresowanie i wolę współpracy przy tym ważnym społeczne projekcie”.

Przetarg na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego został ogłoszony. Oferty w postępowaniu można składać do 19 września 2021 r.

Kolej Plus

Rządowy program, zgodnie z deklaracjami rządu, wdrożono po to, by możliwe było uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miejscowościami o liczbie ludności powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takie, które mają dostęp do kolei, jednak połączenia wymagają inwestycji. W inicjatywie tej założono realizację zadań polegających zarówno na modernizacji, jak i na budowie linii kolejowych oraz działaniach punktowych, czyli budowie przystanków, mijanek oraz łącznic.

Autor: Agata Sumara
Fot. wroclife.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz