Sektorkolejowy » Akiem dostarczył 5 Vectronów dla Green Cargo

Akiem dostarczył 5 Vectronów dla Green Cargo

pzez Damian

Dzierżawa lokomotyw Siemens Vectron przez Green Cargo odzwierciedla szersze trendy w brytyjskim i skandynawskim sektorze kolejowym z coraz większym naciskiem na aktualizację floty taboru kolejowego.

Akiem pomyślnie zakończył dostawę dwóch ostatnich lokomotyw Siemens Mobility Vectron AC dla Green Cargo AB. Dostawa ta finalizuje zamówienie składające się z pięciu lokomotyw zaprojektowanych do obsługi przewozów towarowych w kluczowym skandynawskim korytarzu. Lokomotywy te są częścią trwających starań na rzecz zwiększania możliwości kolei w tym regionie.

Zainteresowanie odnową taboru kolejowego wynika ze starań w kierunku osiągnięcia celów środowiskowych poprzez dekarbonizację łańcuchów dostaw. Firmy kolejowe aktywnie poszukują rozwiązań, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, wskazując na przejście w kierunku bardziej przyjaznych dla środowiska opcji transportu towarowego.

Dostawa ta nie tylko oznacza zwiększenie zdolności operacyjnych Green Cargo, ale także podkreśla współpracę między Akiem i Green Cargo. Oba podmioty wyrażają obopólne zainteresowanie kontynuowaniem współpracy, koncentrując się na zrównoważonych rozwiązaniach kolejowych. Współpraca ta ma miejsce w kontekście rosnącego zainteresowania koleją – kluczowym elementem zrównoważonej logistyki i strategii łańcucha dostaw w Skandynawii.

Autor: Lubomir Cech
Źródło: railmarket.com
Fot. Akiem

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz