Sektorkolejowy » 35 km tras kolejowych na Pomorzu do modernizacji – trwa przetarg

35 km tras kolejowych na Pomorzu do modernizacji – trwa przetarg

pzez Damian

Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego ma być wyłoniony wykonawca modernizacji dwóch odcinków linii kolejowych na Pomorzu. Chodzi o fragment linii nr 201 oraz 214, których przebudowa ma usprawnić ruch w kierunku Gdańska i Gdyni. Środki finansowe na te zadania nie zostały jeszcze zabezpieczone, jednak inwestor – PKP PLK S.A. założył, że prace budowlane zostaną zrealizowane do drugiej połowy 2026 r., przy czym na linii 214 zakończą się w 2024, by na czas robót na linii nr 201 (odcinek Somonino–Gdańsk Osowa) możliwe było skierowanie pociągów z Somonina do Gdańska przez Kartuzy i tzw. bajpas kartuski.

Przedmiotem przetargu jest modernizacja linii nr 201 na 27-kilometrowym odcinku Kościerzyna–Somonino, na którym przewidziano dobudowę drugiego toru. Drugi odcinek, 8-kilometrowy, to fragment Somonino–Kartuzy. Po zakończeniu przebudowy Kościerzyna zyska bezpośrednie połączenie z Kartuzami, a dostęp mieszkańców regionu do kolei ma ułatwić nowy przystanek – Somonino Bernardyno. W planach jest również przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym wraz z budową lokalnego centrum sterowania Kościerzyna i nowej nastawni w Somoninie.

Wśród przewidzianych do przebudowy stacji i przystanków znajdują się: Kościerzyna, Skorzewo, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca, Sławki i Somonino na linii nr 201. W Kościerzynie przewidziano nowe połączenie podziemne łączące ul. Dworcową z Towarową i pełniące funkcję bezkolizyjnego przejścia do peronów.

Łącznie przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 10 wiaduktów kolejowych i jeden wiadukt drogowy oraz ponad 60 przepustów. Modernizacji ma być poddanych też siedem przejazdów kolejowych – zyskają one sygnalizację świetlną, a na niektórych zainstalowane będą rogatki.

Zaprojektowana prędkość pociągów pasażerskich na linii nr 201 zwiększy się z do 140 km/godz., a na linii nr 214 do 120 km/godz. Pociągi towarowe przyspieszą z 80 do 100 km/godz.

Modernizacja linii nr 201 wraz z liniami stycznymi usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Umożliwi przewoźnikom poprawę oferty w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zwiększona częstotliwość i punktualność kursowania pociągów pasażerskich przyczyni się do lepszego skomunikowania z innymi środkami transportu. Dobudowa torów poprawi przepustowości linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją” – pisze PKP PLK.

Kolejarze planują, że modernizacja, której dotyczy postępowanie, zostanie sfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na razie środki jeszcze nie zostały przyznane.

Oferty firm zainteresowanych pozyskaniem zlecenia zostaną otwarte 18 sierpnia br. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz