Sektorkolejowy » 2021 Europejskim Rokiem Kolei!

2021 Europejskim Rokiem Kolei!

pzez Patryk

Podróż w kierunku zrównoważonej i bezpiecznej mobilności – 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.

15 grudnia 2020 roku Parlament Europejski zatwierdził wniosek Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”.

Przyjęta 16 grudnia decyzja Rady w tej kwestii wiąże się z wysiłkami Unii Europejskiej na rzecz promowania przyjaznych dla środowiska środków transportu i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Transport odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak jedynie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej jest w dużej mierze zelektryfikowana i jako jedyny rodzaj transportu znacznie zmniejszył emisję od 1990 roku. Ponadto, może odegrać znaczącą rolę w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego

0,1 ofiar śmiertelnych na miliard pasażerów/km to ofiary wypadków kolejowych, w porównaniu do 0,23 ofiar wypadków autobusowych, 2,7 ofiar wypadków samochodowych i 38 ofiar wypadków motocyklowych (2011-2015). W 2018 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy na rzecz wzmocnienia praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Kolej łączy oddalone obszary, co zapewnia wewnętrzną i transgraniczną spójność europejskich regionów. Jednakże tylko 7% pasażerów i 11% towarów przewozi się koleją. Przestarzała infrastruktura, nieaktualne modele biznesowe i wysokie koszty utrzymania to niektóre z problemów, które należy rozwiązać w celu stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Transeuropejska sieć transportowa

Transport drogowy odpowiada za 75% frachtu śródlądowego: znaczna jego część powinna zostać przeniesiona na bardziej zrównoważone metody transportu takie jak kolejowy i wodny śródlądowy, aby pomóc w redukcji emisji. Osiągnięcie tego wymaga istotnych inwestycji i wdrożenia transeuropejskiej sieci transportowej.

Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – dr inż. Ignacy Góra –  został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

Rok 2021 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym przepisy uzgodnione w ramach czwartego pakietu kolejowego będą wdrażane w całej Zjednoczonej Europie. W 2021 r. przypada kilka ważnych dla kolei rocznic: 20. rocznica pierwszego pakietu kolejowego, 175. rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami europejskimi (Paryż – Bruksela) oraz 40-lecie TGV.

Więcej o Europejskim Roku Kolei przeczytasz tutaj.

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-europejski-rok-kolei

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16600,Rok-2021-Europejskim-Rokiem-Kolei-EUYearofRail.html

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz