Sektorkolejowy » Nowa linia kolejowa w porcie Szczecin

Nowa linia kolejowa w porcie Szczecin

pzez Patryk

W porcie Szczecin zbudowano linię kolejową o długości 3,5 km. Nowa infrastruktura skomunikuje Ostrów Grabowski, ułatwiając m.in. transport pomiędzy fińskim nabrzeżem kontenerowym a szlakami kolejowymi prowadzącymi do (i z) kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście. Docelowo linia ta będzie mierzyć 5 km.

Kompleksowa modernizacja trasy kolejowej

Tory częściowo zostały ułożone w miejscu starego torowiska, a częściowo pojawiły się na nowo wytyczonych odcinkach trasy. Zanim do tego doszło, wykonawca prac wykonał roboty ziemne i odwodnieniowe oraz przeprowadził działania polegające na wzmocnieniu gruntu, co jest nieodzowne w przypadku linii obsługującej ruch pociągów z bardzo ciężkimi ładunkami. Na całej długości zamontowano również słupy i konstrukcje wsporcze dla nowej sieci trakcyjnej, a obiekty inżynieryjne zmodernizowano.

Nie tylko tory, ale też stacje

Prace budowlane obejmują porty Szczecin i Świnoujście a także stacje kolejowe, które je obsługują – Szczecin Port Centralny i Świnoujście. Do tej pory ułożonych zostało ponad 27 km nowych torów, a w rejonie samej stacji Szczecin Port Centralny – ponad 17 km. Integralną częścią modernizacji jest instalacja nowej sieci trakcyjnej oraz montaż urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego (sygnalizatory i urządzenia sterowania ruchem). Na stacji Świnoujście przebudowano m.in. 10 km torów i sieć trakcyjną. Obecnie trwa montaż elementów układu torowego, takich jak np. rozjazdy kolejowe. Z kolei w obrębie stacji Lubiewo prowadzony jest demontaż torów i sieci trakcyjnej, który poprzedza ułożenie nowych torów i rozwieszenie trakcji.

Do portów dojadą dłuższe i cięższe składy kolejowe

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie przepustowości na trasach prowadzących do (i z) portów. Przebudowane linie kolejowe umożliwią przejazdy pociągów o długości 750 m, mających obciążenie rzędu 221 kN na oś. Likwidacja tzw. wąskich gardeł pozwoli na szybszą i sprawniejszą obsługę składów towarowych, co przełoży się na większy wolumen przyjmowanych i odprawianych ładunków.

Ponad 100 km torów w portach morskich Szczecin i Świnoujście

Inwestycja, w ramach której prowadzone są prace – „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”, warta jest około 1,5 mld zł, z czego wartość dofinansowania unijnego wynosi 510 mln zł. Efektem podjętych działań będzie m.in. modernizacja około 100 km torów (61 km w Szczecinie i 35 km w Świnoujściu) i blisko 84 km sieci trakcyjnej, wymiana 285 rozjazdów (177 w Szczecinie i 108 w Świnoujściu), montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych (12 w Szczecinie i 10 w Świnoujściu), przebudowa czterech obiektów inżynieryjnych (mostu nad rzeką Parnicą i trzech wiaduktów kolejowych). Wszystkie prace zostaną sfinalizowane w połowie 2022 r.

Autor tekstu: Agata Sumara
Źródło artykułu: www.port.szczecin.pl
Źródło zdjęć: www.port.szczecin.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz