Sektorkolejowy » Walne Zgromadzenie IGTL – władze na nową kadencję wybrane

Walne Zgromadzenie IGTL – władze na nową kadencję wybrane

pzez Damian

29 września 2022 r. odbyło się w Warszawie XXVII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas Walnego Zgromadzenia, na którym reprezentowanych było blisko 50 firm członkowskich, Pani Prezes Marita Szustak przedstawiła podsumowanie pracy Zarządu i Biura IGTL w kończącej się trzyletniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że IGTL jest obecnie wiodącą organizacją branżową i kluczowym partnerem w merytorycznym dialogu z MI, UTK, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Omówione zostały najważniejsze osiągnięcia, m.in. uzgodnienie umowy bazowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., raport dot. systemu szkolenia i dostępu do zawodu maszynisty, kwestie TSI Hałas, a także wyzwania w nowej kadencji, tj. waloryzacja kontraktów i finansowanie inwestycji, stawki dostępu do infrastruktury, reforma systemu szkolenia w zawodach kolejowych, itd.

Walne Zgromadzenie IGTL gościło przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pan Minister Andrzej Bittel podziękował Izbie za dotychczasową współpracę i podkreślił wagę merytorycznego głosu branży w procesie legislacyjnym. Panowie Prezesi Ireneusz Merchel i Arnold Bresch podsumowali ostatnie lata współpracy w szczególności w ramach Forum Inwestycyjnego i momentami trudny, ale konstruktywny dialog, który ma wymierne efekty, np. w postaci uzgodnionej umowy bazowej. Pan Prezes Kamil Wilde docenił zaangażowanie IGTL w tworzenie bezpiecznego systemu kolejowego. Wszyscy goście wyrazili wolę dalszej współpracy z Izbą jako reprezentantem branży.

Marita Szustak prezesem IGLT na kadencję 2022-2025

Podczas posiedzenia wybrano władze IGTL na kolejną kadencję 2022 – 2025. Na Prezesa IGTL jednogłośnie została wybrana Pani Marita Szustak. Do Zarządu weszli również Przewodniczący Sekcji Branżowych IGTL, wybrani podczas sprawozdawczo – wyborczych posiedzeń Sekcji 13 września 2022 r. Z Sekcji Budownictwa Kolejowego Pan Wiesław Nowak, z Sekcji Przewoźników Kolejowych Pan Piotr Macioszek oraz z Sekcji Wagonów i Spedycji Pan Przemysław Korwiel. Ponadto do Zarządu IGTL wybrani Pan Wojciech Jurkiewicz, Pan Henryk Pińkowski oraz Pan Rafał Leszczyński. Komisję Rewizyjną Izby w kolejnej kadencji tworzyć będą Pani Grażyna Jedrzejas, Pani Mirosława Talarska oraz Pan Andrzej Wach. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli Pan Tomasz Ciepiela, Pan Wojciech Kowalski oraz Pan Grzegorz Samson.

Źródło: iglt.pl
Fot. PTWP – Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz