Sektorkolejowy » UTK uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim po raz siódmy

UTK uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim po raz siódmy

pzez Damian

Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Unii Europejskiej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program obejmuje sześć państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat regularnie uczestniczy w programie.

Siódma edycja projektu wizyt studyjnych zorganizowana została wspólnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. UTK uczestniczył w niej na zaproszenie KPRM. Projekt realizowany był w październiku 2023 r. w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Od rozpoczęcia programu w 2014 r. wizyty studyjne w Polsce odbyło niemal 150 osób. Po polskiej stronie zaangażowanych było ponad 25 urzędów.

W tym roku gośćmi UTK były przedstawicielki Kancelarii Premiera z Armenii i Kancelarii Państwa z Mołdawii. W ramach wizyty studyjnej w odbyły spotkania z kierownictwem UTK oraz przedstawicielami departamentów i biur. Omawiane były m.in. zasady naboru do służby cywilnej, zatrudnienie, szkolenia, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, elementy work-life-balance oraz zasady etyki.

Celem Partnerstwa Wschodniego, opartego na podstawowych wartościach demokratycznego państwa, zasadzie rządów prawa, respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, jest zbliżenie państw partnerskich do UE. Ze względu na sytuację na Ukrainie i uwarunkowania polityczne, uczestnictwo Białorusi w programie jest zawieszone.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego realizowana jest przede wszystkim poprzez działania polskich organizacji pozarządowych (w partnerstwie z zagranicznymi), placówek dyplomatycznych oraz organów administracji rządowej.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz