Sektorkolejowy » UTK: Nowe Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) w bazie NANDO

UTK: Nowe Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) w bazie NANDO

pzez Damian

W wykazie jednostek notyfikowanych prowadzonym przez Komisję Europejską (bazie NANDO) zaktualizowany został zakres uprawnień jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy 2016/797. Nowelizacja TSI nie wymagała zmian w kompetencjach jednostek notyfikowanych. Oznacza to, że jednostki notyfikowane nie muszą przechodzić nowego procesu notyfikacji w obszarze dyrektywy 2016/797, w tym składać do Prezesa UTK wniosku o udzielenie autoryzacji.

Baza NANDO (z ang. New Approach Notified and Designated Organisations), prowadzona przez Komisję Europejską, jest wykazem jednostek notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie badań i certyfikacji. Baza NANDO jest bazą informacyjną, na której prezentują się najważniejsze i aktualne informacje o jednostkach notyfikowanych i zakresie ich uprawnień.

8 września, wraz z wejściem w życie rozporządzanie wykonawczego Komisji (UE) 2023/1694 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1695, w bazie NANDO zaktualizowany został zakres uprawnień jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy 2016/797. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej nie były wymagane żadne szczególne nowe kompetencje do celów oceny zgodności składników interoperacyjności lub weryfikacji podsystemów, które by wynikały z nowelizacji TSI i publikacji nowych TSI dla podsystemu Sterowanie.

Jednostki notyfikowane nie muszą przechodzić nowego procesu notyfikacji w obszarze dyrektywy 2016/797, w tym składać do Prezesa UTK wniosku o udzielenie autoryzacji. Zapewniona została ciągłość realizacji procesów certyfikacyjnych, których zakończenie jest niezbędne do uzyskania m.in. zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych, których okres rozliczenia upływa z końcem bieżącego roku.

Aktualne informacje o zakresie uprawnień jednostek notyfikowanych, znajdują się na stronie, z uwagi na brak potwierdzenia nowych kompetencji jednostek notyfikowanych w tych zakresach.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz