Sektorkolejowy » Rekordowe zyski i wzrost przewozów w grupie České dráhy

Rekordowe zyski i wzrost przewozów w grupie České dráhy

pzez Damian

Grupa České dráhy (ČD) odnotowała rekordowe zyski, do czego przyczyniła się strategiczna ekspansja w zakresie transportu towarowego, w tym udane ekspansje na rynki międzynarodowe.

Czeski narodowy operator kolejowy osiągnął w ubiegłym roku obiecujące wyniki. Zgodnie z danymi Międzynarodowych Standardówi Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zysk przed opodatkowaniem na poziomie ok. 153 milionów euro jest najwyższym w historii ČD. Do osiągnięcia finansowego kamienia milowy przyczyniły się wszystkie segmenty działalności przedsiębiorstwa, w tym historyczne wyniki w transporcie pasażerskim.

Według Michala Krapinca – CEO ČD, sukces ten podkreśla skuteczność obranego strategicznego kierunku firmy, zwłaszcza w tych trudnych czasach.

Ostatni rok był okresem niezwykłego sukcesu, potwierdzającego właściwy kierunek naszej strategii. Po trudnych latach 2020-2022 osiągnęliśmy zysk w wysokości prawie 4 mld koron czeskich” – powiedział Krapinec.

Podkreślił także, iż rentowność objęła wszystkie działy korporacyjne, odzwierciedlając wszechstronną siłę działalności ČD. Czeski operator kolejowy sukcesywnie realizował znaczące inwestycje, wydając prawie 437 milionów euro na nowe pociągi w celu poprawy jakości oferowanych usług oraz ich efektywności.

Nowe pociągi są dla nas niezbędne, a zarobione pieniądze przeznaczamy bezpośrednio na ich zakup. Gwarantują one większy popyt na nasze usługi” – podkreślał Krapinec.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wynik finansowy spółki ČD Cargo, która sama wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 29 mln euro, co stanowi wzrost o 17 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Tomáš Tóth, prezes zarządu ČD Cargo, przypisał ten sukces silnemu wzrostowi na rynkach międzynarodowych i strategicznym reakcjom na zmieniające się wymagania klientów.

Nasze wyniki za granicą rosną o dziesiątki punktów procentowych, odzwierciedlając naszą strategiczną ekspansję na rynki zagraniczne” – zaznaczał Tóth.

Pomimo spadku wolumenów transportu krajowego, głównie z powodu ograniczenia transportu paliw kopalnych, proaktywne przesunięcie ČD Cargo w kierunku nowych segmentów rynku, takich jak biomasa i produkty gospodarki o obiegu zamkniętym, zaczęło łagodzić te skutki.

Struktura towarów przewożonych koleją stopniowo zaczyna się zmieniać” – powiedział Tóth, wskazując na strategiczne przesunięcie w kierunku zrównoważonych opcji transportowych.

Ta strategiczna dalekowzroczność umożliwiła ČD Cargo i jej spółkom zależnym zamknięcie roku na plusie, pomimo szerszych wyzwań stojących przed europejskim sektorem kolejowym. Zapewnia także pozytywne perspektywy na przyszłość działalności firmy w zakresie przewozów towarowych.

Podmiot2023202220212020
Grupa ČD153,0415,84-80,48-172,24
ČD118,480,56-87,92-160,52
ČD Cargo29,3212,4015,52-8,64

Wyniki finansowe przed opodatkowaniem (w mln euro)

Autor: Karel Novak
Źródło: railmarket.com

Sprawdź także:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz