Sektorkolejowy » Tylko Pesa ma ofertę dla PKP Intercity na dostawę hybrydowych lokomotyw

Tylko Pesa ma ofertę dla PKP Intercity na dostawę hybrydowych lokomotyw

pzez Adrian

Na ponad 0,5 mld zł firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. wyceniła dostawę wraz ze świadczeniem usług utrzymania 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) dla PKP Intercity S.A. To o kilkadziesiąt milionów więcej niż zakładał zamawiający.

W postępowaniu przetargowym zamawiający zgłosił zapotrzebowanie m.in. na dostawę 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych), przeszkolenie osób do ich obsługi, świadczenie usług utrzymania pojazdów na trzech poziomach (poziom 2, poziom 3, poziom 4), świadczenie usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych. Dostarczone lokomotywy mają być fabrycznie nowe, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi. Gwarancja jakości i rękojmi na każdą jednostkę oraz ich poszczególne elementy dotyczy okresu co najmniej 36 miesięcy liczonych od odbioru końcowego. Oczekiwany współczynnik niezawodności taboru określono na poziomie co najmniej 90% kwartalnie od początku eksploatacji do zakończenia obsługi poziomu P4 w każdym kwartale.

Dostawa wszystkich lokomotyw ma się odbyć w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej jednostki ma nastąpić nie później niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostarczenie kolejnych nie może być zrealizowane wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznej eksploatacji pierwszego pojazdu. Usługi utrzymaniowe mają być świadczone przez 60 miesięcy.

Prędkość maksymalna, jaka lokomotywy mają osiągać w trakcji elektrycznej to 160 km/godz., a w spalinowej 120 km/godz.

W odpowiedzi na wymagania PKP Intercity ofertę przetargową złożyła tylko bydgoska Pesa, wyceniając zamówienie na 554 680 800,00 zł brutto. Tymczasem zamawiający na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę brutto 516 796 800,00 zł brutto. Na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się na zwiększenie budżetu.

Autor: Agata Sumara
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz