Sektorkolejowy » Przetarg na dokumentację dla linii kolejowej z Żywca do Suchej Beskidzkiej

Przetarg na dokumentację dla linii kolejowej z Żywca do Suchej Beskidzkiej

pzez Adrian

Spółka PKP PLK ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec–Sucha Beskidzka”. Otwarcie ofert przewidziane jest na 1 sierpnia, a wybór wykonawcy ma się odbyć przed końcem października.

Modernizacja linii nr 97 na odcinku pomiędzy Żywcem a Suchą Beskidzką ma pozwolić pociągom pasażerskim na osiąganie prędkości do 100 km/godz. Projektowana prędkość minimalna to 50–60 km/godz. Obecny stan linii jest tak zły, że na niektórych fragmentach pociągi mogą się poruszać nie szybciej niż z prędkością około 20–30 km/godz.

Zadaniem wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej będzie m.in.: inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień związanych z pracami modernizacyjnymi na tych obiektach, ocena ich aktualnego stanu technicznego oraz określenie dopuszczalnych prędkości jeżdżących po nich pociągów, sprawdzenie nośności eksploatacyjnej 10 mostów i jednego wiaduktu.

W opracowanych wnioskach, wszędzie tam, gdzie pozwalają̨ na to warunki techniczne, wykonawca powinien wskazać obiekty, na których można zastosować́ technologię prefabrykacji lub nasuwania obiektów inżynieryjnych. Wyniki badań będą stanowić podstawę do obliczeń projektowych i zostaną załączone do dokumentacji projektowej.

Autor: Agata Sumara
Fot. Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz