Sektorkolejowy » TRAKO 2023 – spotkanie liderów branży transportu szynowego

TRAKO 2023 – spotkanie liderów branży transportu szynowego

pzez Damian

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa, 15. edycja najbardziej prestiżowych targów kolejowych w Polsce – TRAKO. Gdańskie spotkania z kolejnictwem są najważniejszym wydarzeniem branżowym w kraju oraz drugim w Europie. Odbędą się tradycyjnie na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku, w dniach 19-22 września 2023. Targi organizowane w cyklu dwuletnim, na przemian z berlińskim Innotrans, stanowią doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń. Przedstawiciele branży, producenci, przewoźnicy, naukowcy, politycy, eksperci i specjaliści transportu szynowego spotkają się ponownie, podejmując merytoryczną dyskusję odnośnie aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Nasza Redakcja objęła Patronat Medialny nad tym wydarzeniem.

Targi TRAKO 2023 – międzynarodowe święto kolejnictwa

Program Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 będzie obfitował w liczne debaty, konferencje, prelekcje, seminaria, pokazy oraz prezentacje. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i technologie branżowe, a uczestnicy targów będą mogli podziwiać najnowsze osiągnięcia w sektorze kolejowym. Tradycyjnie – na zewnętrznych torach ekspozycyjnych – zaprezentowane zostaną lokomotywy, wagony, pojazdy szynowe czy specjalistyczne maszyny. Zgodnie z przewidywaniami w 15. edycji targów weźmie udział ponad 500 wystawców z kilkudziesięciu państw. Potwierdzono już pawilony z krajów takich jak: Austria, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Ukraina oraz Wielka Brytania. Organizatorzy wydarzenia – Międzynarodowe Targi Gdańskie SA i Grupa PKP – spodziewają się ponad 25 000 gości branżowych z ponad 40 krajów.

TRAKO 2023 – zakres tematyczny

15. edycja wystawy techniki kolejowej organizowanej w Gdańsku, zostanie zrealizowana w czterech segmentach: tabor, infrastruktura, spedycja, szynowa komunikacja aglomeracyjna i miejska. Rada Programowa Targów TRAKO opracowując program wydarzenia, zadbała o poziom merytoryczny. Podczas czterech niezwykle intensywnych dni targowych, najistotniejsze zagadnienia branżowe zostaną poruszone na licznych konferencjach czy panelach dyskusyjnych. Postaramy się uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania: czy kolej wodorowa zrewolucjonizuje sektor kolejowy? Jakie są perspektywy dla kolejowych przewozów towarowych? Które instrumenty wsparcia przynoszą realny efekt? W jaki sposób polityka transportowa oddziałuje na gospodarkę? Jakie są realne szanse na konsolidację polskiej kolei oraz jakie warunki trzeba spełnić? Którym wyzwaniom stawić czoła w pierwszej kolejności? Jak zapewnić stabilne finansowanie projektów inwestycyjnych? Czy Centralny Port Komunikacyjny okaże się kołem zamachowym gospodarki? Jakie są plany dotyczące elektryfikacji linii kolejowych w Polsce? Czy polska kolej jest gotowa na transformację cyfrową? Jakie są główne zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem sektora kolejowego w Polsce, Europie czy w ujęciu globalnym? Czy podejmuje się właściwe kroki w celu zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich dla rozwoju sektora kolejowego? Czy Polska jest gotowa na Koleje Dużych Prędkości? Co czeka polską kolej…?

W rezultacie dla uczestników zaplanowano niemal 100 debat, seminariów czy konferencji, m.in.

  • „Strategiczna rola kolei w budowie odporności Europy” (debata otwarcia),
  • „Konsolidacja kolei. Szanse i wyzwania” (debata),
  • „Koleje Dużych Prędkości (KDP)” (seminarium),
  • „Kobiety w sektorze kolejowym – wyrównywanie szans – możliwości i przeszkody” (debata),
  • „Plany zrównoważonej mobilności – nowe podejście do transportu” (debata/konferencja).

W ramach IV Dnia Edukacji i Kariery, wystawcy przedstawią zainteresowanym oferty pracy, staży czy praktyk. Dzięki międzynarodowemu charakterowi targów, TRAKO 2023 będzie świetną okazją do zapoznania się z projektami realizowanymi dla transportu szynowego poza granicami Polski.

TRAKO Dzieciom – akcja charytatywna

Od 2003 r. Organizatorzy Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO angażują się w działalność charytatywną. Podczas tegorocznej edycji, odbędzie się X akcja TRAKO Dzieciom, w ramach której zaplanowano konkurs plastyczny – motywem przewodnim będzie hasło „Pociągiem na wakacje”. Przesłane prace zostaną przekazane na licytację. Dochód z akcji zostanie przeznaczony dla organizacji działającej na rzecz dobrostanu psychicznego dzieci oraz młodzieży.

Konkursy merytoryczne z nagrodami

W trakcie targów TRAKO 2023 nastąpi rozstrzygnięcie ośmiu konkursów merytorycznych. Już po raz drugi wręczona zostanie nagroda medialna im. Jana Raczyńskiego – dziennikarza, a zarazem wieloletniego członka Rady Programowej.

TRAKO 2023 – dostępność

Należy pamiętać, że w wydarzeniu mogą wziąć udział:

  • goście branżowi – od wtorku do czwartku w godz. 1000 – 1700 oraz w piątek od godz. 1000 do godz. 1600,
  • miłośnicy kolei, którzy będą mogli zwiedzać ekspozycje zewnętrzne wyłącznie w piątek.

Sektor Kolejowy patronem medialnym TRAKO

Wydawnictwo Sektor Kolejowy objęło Patronatem Medialnym jubileuszową, 15. edycję TRAKO. Wydarzenie organizowane w Gdańsku na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez w branży kolejowej. Przyczynia się do rozwoju i promowania kolei – jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu oraz innowacyjnych rozwiązań, które zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Wydawnictwo Sektor Kolejowy wspomaga rozwój branży kolejowej, promuje innowacyjne rozwiązania, merytorycznie podejmując na swoich łamach problematykę polskiego, europejskiego i światowego kolejnictwa.

Patronat honorowy nad 15. edycją Targów TRAKO objęli Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Sławomir Cieślik – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz