Sektorkolejowy » Terminal w Małaszewiczach zwiększa zdolność przeładunkową

Terminal w Małaszewiczach zwiększa zdolność przeładunkową

pzez Adrian

Stacja Małaszewicze została rozbudowana o trzy dodatkowe tory, w ramach realizacji części zadania za 123 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowętorów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol. Inwestycja zwiększy dostępność i przepustowość stacji oraz konkurencyjność kolei w transporcie towarów.

Trzy dodatkowe tory powstały na stacji Małaszewicze, między Białą Podlaską a Terespolem. Nowe tory zwiększają przepustowość stacji, umożliwiając przewóz większej ilości ładunków, podnosząc konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę na strategicznym szlaku wschód-zachód.

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na stacji w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej będą lepsze możliwości przewozu towarów na granicy Polski. Kolej zyska jako sprawny i ekologiczny środek transportumówi Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zarządca Infrastruktury stale modernizacje kolei dla poprawy przewozu towarów. Prowadzone inwestycje umożliwiają przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej – podkreślił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach zadania, oprócz torów w Małaszewiczach, o dziesięć torów rozbudowana zostanie także stacja Biała Podlaska. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacja w Białej Podlaskiej będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych o długości 750 metrów. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów oraz instalację nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). Zostanie wykonane odwodnienie, istotne dla optymalnego utrzymania torowisk. Prace finansowane są ze środków publicznych przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Realizacja zadania została zaplanowana do końca 2024 r.

Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia

W zakresie zadania jest także budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia, zwiększające poziom bezpieczeństwa. Dla podróżnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się oraz osób niepełnosprawnych, zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu zostanie zapewnione od strony ul. Sidorskiej i Akademii Bialskiej. Obecnie budowane jest odwodnienie drogi łączącej
ul. Sidorską z przystankiem Biała Podlaska Wschodnia.

Wykonawcą prac jest firma Trakcja S.A. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024. Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość projektu wynosi 754,9 mln zł.

Fot. Bartosz Wołoszko

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz