Sektorkolejowy » Poznań: Przetarg na budowę torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Ratajczaka unieważniony

Poznań: Przetarg na budowę torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Ratajczaka unieważniony

pzez Damian

Poznańskie Inwestycje Miejskie unieważniły postępowanie przetargowe dotyczące budowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Ratajczaka w Poznaniu. Wszystkie oferty złożone w ramach tego przetargu przekraczały budżet zamawiającego – najtańsza z nich aż ok. 28 mln zł.

Niewystarczające środki na budowę tramwaju na ul. Ratajczaka

Przetarg na nową trasę tramwajową w centrum Poznania obejmował budowę ok. 750 m torowiska w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Niezłomnych. O wyborze oferty decydowały:

  • cena (60%)
  • doświadczenie kierownika budowy i/lub kierownika robót w specjalności drogowej (20%)
  • okres gwarancji (10%)
  • doświadczenie managera BIM (10%)

Czas przewidziany na realizacje prac to 540 dni. Oferty nadesłało 6 przedsiębiorstw, a zaoferowane w nich ceny wynosiły od ok. 134,5 mln zł do niemal 187 milionów zł brutto. Budżet zamawiającego został określony na poziomie 106 milionów złotych, zatem najtańsza ze złożonych ofert przekraczała go aż o ok. 28 mln zł.

„Miasto nie zdecydowało się na dołożenie brakującej kwoty, by rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Sytuacji nie ułatwiła trwająca ponad dwa lata pandemia i wydłużenie czasu wydania decyzji środowiskowej. Spowodowało to przesunięcia w uruchomieniu procedury przetargowej. Nawet gdyby Miasto zdecydowało się na rozstrzygnięcie postępowania, wciąż nie byłoby pewności, że inwestycja zakończy się w 2023 roku, co mogłoby skutkować utratą dofinansowania” – poinformował poznański magistrat.

Miasto Poznań nie zamierza jednak rezygnować z budowy trasy tramwajowej w centrum Poznania. Inwestycja ma być realizowana etapami. Rozpoczęto rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych w celu podtrzymania dofinansowania i umożliwienia realizacji budowy. Początkowo ma zostać utworzone skrzyżowanie ul. Św. Marcin i Ratajczaka i Św. Marcin z ul. Gwarną. Następny etap inwestycji obejmujący budowę nowej trasy oraz rewitalizację ul. Ratajczaka ma zostać zrealizowany w nowej perspektywie unijnej.

Autor: Damian Malesza
Fot. UM Poznań

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz