Sektorkolejowy » Pociągi wrócą do Lubska – jest przetarg na nowe połączenia z Kolej+

Pociągi wrócą do Lubska – jest przetarg na nowe połączenia z Kolej+

pzez Damian

Kolej przybliży Lubsko do Zielonej Góry. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przygotowanie projektu oraz realizację prac budowlanych na odcinku Lubsko – Bieniów. Szacowana na blisko 66 mln zł inwestycja z „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowe Kolej Plus do 2029 r.” zwiększy dostęp do pociągów w województwie lubuskim i zapewni dogodny dostęp do kolei. 

Wszczęte postępowanie przetargowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”.

Ogłoszenie przetargu dla odcinka Bieniów – Lubsko to kolejny krok na drodze ku zwiększeniu dostępności kolei w województwie lubuskim. Dzięki „Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” sukcesywnie niwelujemy wykluczenie komunikacyjne, umożliwiając mieszkańcom większych i mniejszych miejscowości na dogodne przemieszczanie się najbardziej ekologicznym i przewidywalnym środkiem transportu, jakim jest kolej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z rządowego programu Kolej +,  już za kilka lat mieszkańcy Lubska czy Bieniowa znów wygodnie dojadą koleją do Zielonej Góry. Jako zarządca infrastruktury kolejowej przywracamy połączenia i zwiększamy możliwości transportowe na torach. Ogłoszony przetarg, w formule „projektuj i buduj”, pozwoli na określenie szczegółowych rozwiązań dla realizowanej inwestycji, a następnie sprawne prowadzenie prac – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach inwestycji przewidziane zostały prace między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275). Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na sprawne przejazdy z Lubska do Zielonej Góry. Dogodną obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Karaś, Lubsko, Lubsko Wschodnie), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” przewidywane jest obecnie w 2028 r.

Kolej Plus zapewnia dobre połączenia

Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;
  • 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Wszyscy wnioskodawcy zawarli już z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. niezbędne umowy o realizację zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu inwestycji.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

W województwie lubuskim program obejmuje także „Remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód”. Przebudowa ok. 30 km odcinka umożliwi przywrócenie połączeń na niewykorzystywanej od 1995 r. w ruchu pasażerskim trasie. Szacunkowa wartość prac opiewa na ponad 300 mln zł, a zakończenie robót przewidywane jest w 2029 r.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz