Sektorkolejowy » Nowy most kolejowy nad Regalicą w Szczecinie coraz bliżej

Nowy most kolejowy nad Regalicą w Szczecinie coraz bliżej

pzez Damian

Wykonawca nasunął lądową część konstrukcji nowego mostu nad Regalicą w Szczecinie. Wprowadzono też zmienioną organizację ruchu kolejowego na stacji Szczecin Podjuchy. Obecnie ruch odbywa się na nowo wykonanych torach nr 1 oraz 3, dla obsługi ruchu pasażerskiego oddano do użytkowania dwa perony. Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273.

— Jesteśmy coraz bliżej ukończenia nowego mostu kolejowego nad Regalicą. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi duża poprawa przepustowości szlaku kolejowego i wodnego śródlądowego, co przełoży się na oszczędność czasu i pieniędzy. Wyższy prześwit mostu umożliwi również swobodne prowadzenie lodołamania, a więc ochroni obszar Dolnej Odry przed powodziami zatorowymi — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Obie konstrukcje zostały nasunięte według założeń kilkanaście metrów za nową podporą nurtową. Pozwoli to na zakończenie scalania mostu o docelowej długość 278 m. Na przełomie lipca i sierpnia br. planowane jest wykonanie nasuwu, który połączy oba brzegi Regalicy. Trwają roboty związane z budową wiaduktu i murów oporowych, które pozwolą na wykonanie nasypu i w dalszym etapie nawierzchni torowej na najeździe na most od stacji Podjuchy. Postępują również prace związane z przebudową stacji Podjuchy przy zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej oraz roboty torowe.

Docelowy układ torowy

Cały układ torowy stacji został przesunięty w kierunku południowym, lokalizację zmienią głowice rozjazdowe, układ geometryczny zostanie dostosowany do warunków terenowych. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje ok. 12 km nowych torów, dostosowanych do wymaganych prędkości i nośności. Wszystkie zabudowane tory będą zelektryfikowane, wywieszona zostanie nowa sieć trakcyjna spełniająca wymagane standardy. Wykonany zostanie również nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, zastępujący obecne urządzenia mechaniczne. Zaplanowano zabudowę 25 nowych rozjazdów, w tym rozjazdy łukowe przy wyprowadzeniu linii w stronę mostu i dla włączenia linii kolejowej nr 428 w układ torowy stacji. Powstaje również nowy, dwukrawędziowy peron na stacji Szczecin Podjuchy, o długości 400 m oraz nowy budynek nastawni zastępujący 2 obecne, a także przejście podziemne z zadaszeniem oraz windami. W ramach robót konstrukcyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, zostanie wykonany nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.

Docelowy kształt mostu

Most będzie trójprzęsłowym obiektem kratownicowym z nowym układem kolejowym odsuniętym nieco od dotychczasowego. Planowany po przebudowie prześwit mostu ma wynosić 6,20 m powyżej tzw. wielkiej wody żeglownej (górnego limitu poziomu wody, przy którym możliwa jest żegluga rzeczna). Dzięki niemu jednostki będą mogły swobodnie przepływać pod przeprawą. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na Regalicy, stanowiące ruchomy element starego mostu, jest objęte ochroną konserwatorską, a więc zostanie zachowane. Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej w obrębie dojazdów do obiektu. Ze względu na bliskość stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz konieczność dostosowania rozwiązań do prowadzonych równolegle inwestycji, tj. przebudowy stacji Szczecin Podjuchy w ramach projektu pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” oraz budowy parkingu Park&Ride, realizowanych przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w partnerstwie z Miastem Szczecin, zakres robót obejmuje znaczny odcinek linii kolejowej 273 oraz 428.

Korzyści z inwestycji

Inwestycja poprawi efektywność i sprawność towarowych przewozów żeglugą śródlądową do portów w Szczecinie i Świnoujściu, ponieważ znacznie skróci czas oczekiwania barek na przepłynięcie pod mostem. Nastąpi również poprawa przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu, efektywności i sprawności kolejowych przewozów towarowych do portu Szczecin na linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (linia nadodrzańska) dzięki zmniejszeniu czasu pracy taboru kolejowego. Ponadto budowa mostu podniesie poziom ochrony przeciwpowodziowej, ponieważ umożliwi prowadzenie w pełni efektywnej pracy lodołamania na całym odcinku dolnej Odry, co pozwoli uniknąć powodzi zatorowych. Ze względu na zwiększenie przepustowości, zmniejszeniu ulegnie także ilość zanieczyszczeń generowanych przez oba rodzaje transportu.

Wartość kontraktu wynosi 282 mln zł. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”, a finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Źródło: MI

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz