Sektorkolejowy » Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze uczestnikiem Ogólnopolskich ćwiczeń ratowniczych „Lubuskie Żywioły 2023”

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze uczestnikiem Ogólnopolskich ćwiczeń ratowniczych „Lubuskie Żywioły 2023”

pzez Adrian

Skoordynowane działania szkoleniowe służb ratowniczych ,,Lubuskie Żywioły 2023’’ prowadzone były na obiektach byłej poniemieckiej fabryki broni i amunicji DAG Alfred Nobel Krzysztowice w powiecie zielonogórskim. Głównym celem krajowych ćwiczeń ratowniczych było oszacowanie przygotowania sił i środków centralnego obwodu operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, w tym radiacji, ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodno-nurkowego oraz działań poszukiwawczych. W czasie ćwiczeń sprawdzano poziom wyszkolenia oraz umiejętności sprawnej komunikacji i współdziałania pomiędzy służbami.

W dniach 28 – 30 marca 2023 roku w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego, rozpoczęły się krajowe ćwiczenia pod kryptonimem „Lubuskie Żywioły 2023”. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, Policjanci, Strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze i inne służby, uczestniczyli w  przygotowanych wcześniej symulacjach rożnych zdarzeń. Trzeci dzień zorganizowanych ćwiczeń, był dniem kulminacyjnym, podczas którego przeprowadzono symulację wypadku masowego na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D, z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego materiały radioaktywne.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na stacji Nowogród Bobrzański na bocznicy kolejowej dochodzi do wypadku. Nadjeżdżający pociąg zmuszony został do nagłego hamowania,  zatrzymując się tuż przed miejscem zdarzenia, w wyniku którego doszło do skażenia. Podczas opisanej symulacji rannych zostaje około 170 osób. Na miejsce wypadku skierowano patrole SOK z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze oraz Posterunku SOK w Żaganiu.

Straż Ochrony Kolei otrzymała zadanie polegające na zabezpieczeniu i odizolowaniu miejsca zdarzenia, a także wsparciu działań ratunkowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie procedur współpracy z innymi służbami biorącymi udział w tym wydarzeniu. Podczas symulacji przedstawionego wypadku sprawdzono sposoby, umiejętności, łączność, komunikację oraz sprawność przekazywania informacji i poleceń służb uczestniczących, w tym funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

W manewrach wzięło udział ponad 700 osób z różnych służb i instytucji oraz wykorzystano 200 pojazdów specjalistycznych. Zakładały doskonalenie współdziałania wielu służb ratowniczych, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Ochrony Kolei, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojsko Polskie, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lasy Państwowe. Ćwiczenia tak wielu służb pozwoliły wypracować konkretne działania, które sprawdziłyby się w przypadku realnej katastrofy. Obserwatorem skoordynowanych działań służb ratowniczych był Wojewoda Lubuski – Pan Władysław Dajczak.

Funkcjonariusze SOK w pełni zrealizowali założone zadania i wykazali wysoką umiejętność komunikacji oraz współpracy z innymi służbami.

Źródło: SOK
FOT: Lubuski Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz