Sektorkolejowy » Intercor z najkorzystniejszą ofertą na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 202 – odc. Lębork – Słupsk

Intercor z najkorzystniejszą ofertą na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 202 – odc. Lębork – Słupsk

pzez Damian

W piątek 31 marca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. Jej wartość wynosi niemal 1,6 mld zł.

Najlepiej oceniono ofertę nr 5, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” sp. z o.o. – uzyskała 100 pkt. Jej wartość to 1 579 000 000,00 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu przetargowym była cena (100%).

W ramach przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202” wpłynęło 9 ofert:

Nr ofertyWykonawcaOferowana cena brutto (zł)Liczba uzyskanych pktPozycja
1Konsorcjum w składzie: PORR S.A. (lider) Trakcja System sp. z o.o.1 688 000 000,0093,54265402845
2BUDIMEX S.A.1 665 142 000,0094,82674750864
3STRABAG sp. z o.o.1 855 244 939,3285,11005563397
4Konsorcjum w składzie: „SBM” sp. z o.o. sp. k. Track Tec Construction sp. z o.o. „SBM” sp. z o.o.2 056 000 000,0076,79961089498
5„Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o.1 579 000 000,00100,00000000001
6Konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Aldesa Construcciones S.A. COALVI S.A. China Railway 12th Bureau Group Co. Ltd.2 112 456 202,5174,74711182769
7TORPOL S.A.1 588 000 000,0099,43324937032
8Konsorcjum w składzie: ZUE S.A. NDI S.A.1 703 700 000,0092,68063626236
9Konsorcjum w składzie: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.1 660 000 000,0095,12048192773

Budżet zamawiającego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) przeznaczony na to zadanie wynosi 1 914 869 454,24 zł brutto.

O inwestycji na linii kolejowej nr 202

Zakres prac w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Lębork – Słupsk obejmuje m.in.:

  • rozbudowę linii na całym odcinku do układu dwutorowego
  • przebudowę torów w celu dostosowania geometrii do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h, a pociągów towarowych z prędkością sięgającą 120 km/h
  • zabudowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk)
  • likwidację skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn
  • budowę lub przebudowę obiektów inżynieryjnych

Ponadto wykonawca inwestycji będzie odpowiedzialny za wykonanie: urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem, peronów oraz obiektów kubaturowych, a także budowę nowych przystanków osobowych. Czas, jaki przewidziano na wykonanie tego zadania to 36 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” funkcjonuje rynku od 1990 r. Firma zajmuje się wykonawstwem m.in. remontów mostów oraz wiaduktów kolejowych i drogowych, a także obiektów specjalnych.

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz