Sektorkolejowy » Grupa TORPOL pokazała wstępne wyniki 2022 r.

Grupa TORPOL pokazała wstępne wyniki 2022 r.

pzez Adrian

Według wstępnych danych finansowych Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, zanotowała najwyższe zyski w swojej historii. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się w porównaniu do 2021 roku
o 78 proc. i wyniósł 259,3 mln zł, a zysk netto został poprawiony o prawie 140 proc. do 184,8 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 1,08 mld zł (-3 proc. r/r).

Uzyskane w 2022 roku wyniki są efektem wieloletniej, pełnej zaangażowania i profesjonalizmu pracy posiadanej przez Spółkę TORPOL kadry, a także stabilnej pozycji finansowej oraz dysponowania specjalistycznym zapleczem sprzętowym. Dzięki właściwej organizacji procesów realizacyjnych i ścisłemu monitoringowi kosztów ograniczyliśmy w istotnym zakresie materializację ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach ofert – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec 2022 r. 492,8 mln zł.

Rok 2023 będzie niewątpliwie bardzo trudnym, pełnym nowych wyzwań, wymagającym podejmowania trudnych biznesowych decyzji i rozwiązań okresem zarówno dla Grupy TORPOL, jak również całej branży budowlanej związanej z infrastrukturą kolejową. Pomimo ogłoszenia w 2022 roku przez PKP PLK S.A. kilkunastu postępowań przetargowych o łącznej wartości przekraczającej 18 mld zł, aktywnej walce rynkowej firm na aukcjach elektronicznych, które na większości postępowaniach decydowały o ich rozstrzygnięciach, do chwili obecnej nie została podpisana żadna istotna umowa na realizację prac, ze względu na brak źródeł finansowania. Na tę coraz większą lukę inwestycyjną nakłada się dodatkowo skomplikowana sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji na Ukrainę skutkująca ponadstandardowymi wzrostami cen energii i paliw, dodatkowo destabilizując rynek. Wciąż czekamy na jak najszybsze uruchomienie środków z funduszy europejskich, co jest w mojej ocenie kluczowe dla sytuacji rynkowej w 2023 roku, a także w kolejnych latach. Bierzemy aktywny udział we wszystkich ogłaszanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce postępowaniach i staramy się również o realizację projektu na linii kolejowej via Rail Baltica (w zakresie budowy sieci trakcyjnej 25 kV i systemu zasilanie elektroenergetycznego), realizowanego na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, łączącego te państwa z Warszawą i resztą Europy. Wspólnie z partnerami zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu tego bardzo dużego międzynarodowego projektu kolejowego – dodał Grzegorz Grabowski.

TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie 994,6 mln zł (-3,5% r/r). Zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 251,3 mln zł (+82% r/r), a zysk netto 184,2 mln zł (+144% r/r).

Spółka planuje publikację pełnego raportu rocznego 10 marca br.

Źródło: Informacja prasowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz