Sektorkolejowy » CPK ogłasza przetarg na rzeczoznawców majątkowych

CPK ogłasza przetarg na rzeczoznawców majątkowych

pzez Damian

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił kolejny przetarg. Tym razem spółka poszukuje firm świadczących usługi w zakresie wyceny majątku w związku z dużym napływem wniosków do Programu Dobrowolnych Nabyć oraz koniecznością pozyskania nowych gruntów pod inwestycje kolejowe. Termin zgłoszeń mija 8 maja.

Do zadań, wyłonionych w wyniku przetargu podmiotówbędzie należało sporządzanie operatów szacunkowych m.in. dla nieruchomości pozyskiwanych w wyniku transakcji w ramach PDN: kupna – sprzedaży i zamiany gruntów, a także umów najmu i dzierżawy. Rzeczoznawcy będą otrzymywać również zlecenia na wykonanie opinii o wartości nieruchomości niestanowiących operatu szacunkowego. Spółka zakłada, że zwycięzcy przetargu będą gotowi do wykonywania wycen na obszarze całego kraju, choć większość zleceń będzie dotyczyła nieruchomości położonych w części gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, objętych rozporządzeniem obszarowym, na którym powstanie nowy port lotniczy CPK.

Ostatnie miesiące przed zakończeniem PDN dla obszaru planowanego lotniska były bardzo intensywne. Spłynęło do nas wiele wniosków, dla których musimy sprawnie sporządzić operaty szacunkowe by na ich podstawie zaproponować wyceny nieruchomości przystępującym do programu mieszkańcom. Zależy nam również na współpracy z wyłonionymi w przetargu rzetelnymi firmami przy kolejnych wyzwaniach stojących przed spółkąmówi Grzegorz Puchała, kierownik zespołu ds. Programu Dobrowolnych Nabyć w CPK.

W postępowaniu CPK chce wyłonić do 15 podmiotów, z którymi podpisze umowę ramową. Następnie będą kierowane zapytania na wykonanie pakietów operatów szacunkowych. Najważniejszym kryterium wyboru w przetargu będzie doświadczenie zespołu, a na etapie umów wykonawczych na poszczególne pakiety – cena i termin wykonania. Przystępujące do postępowania podmioty muszą posiadać zespół składający się z co najmniej trzech rzeczoznawców. Szacowana łączna, maksymalna wartość wszystkich zamówień to 5,9 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na platformie: portal.smartpzp.pl/cpk. Termin składania aplikacji mija 8 maja.

Jednocześnie CPK prowadzi trzy inne postępowania, które wyłonią rzeczoznawców majątkowych, każde o maksymalnej, łącznej kwocie 350 tys. zł netto. Te przetargi skierowane są do lokalnych podmiotów działających na terenie gmin Wiskitki, Teresin i Baranów, a także na obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego. Wyłonieni w tych postępowaniach wykonawcy będą realizowali zlecenia wycen majątkowych, ale tylko swoim obszarze działania. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest posiadanie przez podmioty co najmniej dwuosobowych zespołów rzeczoznawców majątkowych.

W przypadku tych przetargów termin składania zgłoszeń upływa:

  • 26 kwietnia dla gminy Wiskitki i województw mazowieckiego i łódzkiego,
  • 5 maja dla gminy Teresin,
  • 10 maja dla gminy Baranów.

Źródło: CPK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz