Sektorkolejowy » Będzie połączenie Bielska-Białej ze Skoczowem. Ogłoszono przetarg

Będzie połączenie Bielska-Białej ze Skoczowem. Ogłoszono przetarg

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice –  Kraków)”.

Dzięki odbudowie linii kolejowej na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów, mieszkańcy Bielska zyskają szybkie i wygodne połączenie ze Skoczowem i dalej, z Cieszynem i Wisłą. Mieszkańcy Cieszyna i Wisły dojadą pociągiem do Bielska-Białej oraz dalej, do Krakowa. Takie połączenie będzie dużym ułatwieniem także dla studentów czy turystów. Czas podróży między Bielskiem a Skoczowem wyniesie ok. 36 minut, z Bielska do Cieszyna dojazd zajmie niecałą godzinę. W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek linii kolejowej o długości prawie 22 km, po którym możliwe będzie kursowanie pociągów z prędkością – 80 km/h z możliwością odcinkowego zwiększenia prędkości do 100 i do 120 km/h.  

Mieszkańcy południowej części woj. śląskiego zyskają dostęp do kolei dzięki budowie nowych lub przebudowie stacji i przystanków: Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała Os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica, Jasienica k. Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice –  Kraków)”. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową Kolei+. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024 – 2027. Budowa jest przewidziana na lata 2027 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 350 mln zł.

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz