Sektorkolejowy » Wyniki przewozów pasażerskich w województwach w III kwartale 2023 r.

Wyniki przewozów pasażerskich w województwach w III kwartale 2023 r.

pzez Damian

Najwięcej pasażerów skorzystało z kolei na Mazowszu. Pierwsze miejsce zapewnił udział na poziomie 24,5% odprawionych pasażerów. To jednak wynik niższy niż przed rokiem. Za województwem mazowieckim uplasowało się pomorskie. W III kwartale liczba pasażerów była do tej pory najwyższa spośród wszystkich kwartałów tego roku i wyniosła 94,5 mln osób.

W III kwartale tego roku z usług kolei skorzystało 94,5 mln pasażerów. To o 3,6 mln (3,9%) więcej niż przed rokiem. Liczba podróżujących koleją wzrosła w zdecydowanej większości województw. Mniejszą liczbę pasażerów odnotowano tylko w województwach mazowieckim (-1,8 mln) oraz świętokrzyskim i zachodniopomorskim (po – 40 tys. osób). Największą dynamikę wzrostu po raz drugi z rzędu można zauważyć w województwie podkarpackim (29,3%), następnie w małopolskim (18%) i lubelskim (10,5%). W dwóch województwach wzrost liczby pasażerów przekroczył 1 mln. Były to województwa pomorskie (1,4 mln) i małopolskie (1,1 mln). Najwięcej podróżnych odprawiono w województwach: mazowieckim (23,2 mln), pomorskim (19,4 mln) i wielkopolskim (8,5 mln). Dla większości województw to najlepszy kwartał po pandemii.

Spośród wszystkich 16 województw Mazowsze charakteryzuje się największym udziałem w liczbie odprawionych pasażerów. W III kwartale 2023 r. prawie ¼ podróżnych w Polsce została odprawiona właśnie w tym województwie (udział 24,5%, spadek o 2,9 punktu procentowego). Drugie z kolei województwo, pomorskie, ma udział na poziomie 20,6%. W tym przypadku wzrósł on o 0,8 punktu procentowego. Udział pozostałych województw nie przekroczył dwucyfrowej liczby. Spadek tego wskaźnika odnotowano w przypadku siedmiu województw.

Wskaźnik wykorzystania kolei liczony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. i liczby mieszkańców kraju według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 2,5. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec naszego kraju w III kwartale korzystał z kolei średnio 2,5 razy. W porównaniu do III kwartału 2022 r. poziom wskaźnika wzrósł o 0,1. W podziale na województwa wskaźnik wzrósł w 13 regionach. Spadki odnotowały województwa: mazowieckie (-0,32), świętokrzyskie (-0,03) i zachodniopomorskie (-0,01). Największy wzrost wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwie pomorskim – o 0,61. W trzech województwach w III kwartale 2023 r. wskaźnik wykorzystania kolei osiągnął poziom powyżej średniej. Były to województwa: pomorskie (8,24), mazowieckie (4,21) i dolnośląskie (3,15).

W porównaniu do II kwartału, w III kwartale tego roku liczba pasażerów wzrosła o 0,9 mln (0,9%). Największy wzrost – z 6,1 mln do 7,1 mln (o 16,8%) – odnotowało województwo małopolskie, natomiast spadek liczby odprawionych pasażerów dotyczył sześciu województw. Wskaźnik wykorzystania kolei wzrósł w III kwartale 2023 r. w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 0,02 (z 2,48 na 2,50), natomiast w podziale na województwa odnotowano wzrost w 10 z nich.

Szczegółowe wyniki dotyczące przewozów pasażerskich w województwach można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego. W dziale Przewozy pasażerskie w województwach Urząd prezentuje szczegółowe dane wraz z plikami danych za wcześniejsze lata.

Źródło: UTK
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz