Sektorkolejowy » Pociąg do sukcesu: studia dualne WSL i Clip Group w transporcie multimodalnym

Pociąg do sukcesu: studia dualne WSL i Clip Group w transporcie multimodalnym

pzez Damian

W ramach projektu partnerskiego planowane jest uruchomienie nowych studiów inżynierskich w formule dualnej, z innowacyjnym programem kształcenia dostosowanym do wymagań i wyzwań branży transportowej. Program ten będzie skoncentrowany na kompetencjach cyfrowych oraz zrównoważonym podejściu, uwzględniającym potrzeby zielonej transformacji.

Transport odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie, ale jednocześnie niesie ze sobą negatywne skutki dla środowiska. Głównym celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego transportu opartego na efektywnym i zintegrowanym systemie transportu multimodalnego, obejmującego różne gałęzie, takie jak drogowy, kolejowy czy morski. Branża transportowa boryka się także z niedoborem kadry związanej z luką pokoleniową oraz brakiem kształcenia w obszarach związanych m.in. z transportem kolejowym.

Zaprojektowane studia stanowią odpowiedź na te wyzwania, umożliwiając przyszłej kadrze zdobycie najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu transportu. Program ten ma także służyć absolwentom szkół ponadpodstawowych, otwierając możliwość kształcenia się w zawodzie technika portów i terminali.

Szkolnictwo kolejowe w Polsce – czas na zmiany

Wyższa Szkoła Logistyki jako pionier w dziedzinie kształcenia dualnego, od lat oferuje studia z zarządzania łańcuchem dostaw. Jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, WSL otrzymała dotację i została wybrana do dostosowania programu kształcenia do aktualnych potrzeb branży. Nowy projekt obejmuje wprowadzenie specjalizacji w ramach studiów dualnych inżynierskich o nazwie „Transport Multimodalny”. Studenci będą mieć okazję uczestniczyć zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i odbywać staże przez dziewięć tygodni, pozyskując praktyczne umiejętności u lidera branży.

Clip Group, partner branżowy projektu, zapewni studentom możliwość odbywania staży w profesjonalnym środowisku, korzystając z kompleksowej i nowoczesnej infrastruktury terminalu intermodalnego Clip Group. Agnieszka Hipś, prezes Clip Group, podkreśla, że kluczowym elementem współpracy między uczelnią a Clip Group jest opracowanie programu kształcenia uwzględniającego zarówno wiedzę specjalistyczną, jak i umiejętności analityczne, kompetencje cyfrowe oraz zdolności komunikacyjne przyszłych pracowników branży. Projekt reaguje także na potrzeby studentów, umożliwiając godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez elementy zdalnego nauczania oraz elastyczne formy i godziny pracy.

Autor: Jan Bytnar
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz