Sektorkolejowy » PLK SA: Konsultacje społeczne w sprawie programu dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

PLK SA: Konsultacje społeczne w sprawie programu dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają konsultacje społeczne przed uruchomieniem programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Planowane jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami odpowiedzialnymi za drogi, które krzyżują się z liniami kolejowymi.

Nadrzędnym celem programu, planowanego do rozpoczęcia w 2024 r., jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej.

Fundamentalnym założeniem programu jest współfinansowanie przez PLK SA kosztów obiektu inżynieryjnego nad lub pod torami linii kolejowej oraz dokumentacji projektowej w tym samym zakresie.

Dokumenty, których dotyczą konsultacje oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Konsultacje są skierowanie szczególnie do zainteresowanych udziałem w programie, tj. zarządców dróg i samorządów.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 22 listopada do 20 grudnia 2023 r. Uwagi można również składać drogą pisemną na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, PLK SA przygotują raport i poinformują o rozpoczęciu naboru.

Źródło: PKP PLK S.A.
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz