Sektorkolejowy » List intencyjny Prezesa UTK i Prezesa ULC. Powstanie zespół ds. kultury sprawiedliwego traktowania

List intencyjny Prezesa UTK i Prezesa ULC. Powstanie zespół ds. kultury sprawiedliwego traktowania

pzez Damian

14 grudnia 2023 roku w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisali list intencyjny, deklarując zamiar współpracy w celu powołania wspólnego zespołu opiniodawczo-doradczego ds. kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture).

Zespół stanowił będzie wsparcie dla Prezesa UTK oraz Prezesa ULC w sprawach dotyczących potencjalnych naruszeń zasad kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture) w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ideą Just Culture jest zachęcanie pracowników do przekazywania informacji o błędach bądź nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa, w celu wyjaśnienia ich przyczyn i sformułowania właściwych wniosków pozwalających na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Zgłaszający nie powinni być wówczas pociągani do odpowiedzialności z tytułu dokonania takiego zgłoszenia. Wszelkie przypadki, w których będzie zachodziła wątpliwość co do przestrzegania tych zasad, będą poddawane ocenie zespołu.

Obopólna chęć dążenia do poprawy bezpieczeństwa w transporcie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcie współpracy wzmocni budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników obydwu instytucji oraz podmiotów nadzorowanych przez Prezesa ULC oraz Prezesa UTK.

Prezes UTK Ignacy Góra oprowadził przedstawicieli ULC po nowoczesnym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, przedstawił założenia systemu egzaminowania kandydatów na maszynistów oraz zaprezentował najnowsze rozwiązania techniczne w siedzibie Centrum. Duże wrażenie na gościach wywarła nowoczesność i funkcjonalność obiektu, szeroko zakrojone zmiany w egzaminowaniu maszynistów, które od 2023 r. są przeprowadzane przez Prezesa UTK, a także innowacyjność symulatorów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na świadectwo maszynistów.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz