Sektorkolejowy » Dolny Śląsk: w połowie marca ruszy przebudowa tunelu kolejowego w Trzcińsku

Dolny Śląsk: w połowie marca ruszy przebudowa tunelu kolejowego w Trzcińsku

pzez Adrian

W połowie marca ruszy przebudowa tunelu kolejowego na trasie między Wrocławiem a Jelenią Górą. Obiekt z XIX w. zostanie poszerzony, wymienione będą tory i sieć trakcyjna. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 85 mln zł ze środków budżetowych zapewni swobodne mijanie pociągów i możliwość równoczesnego przejazdu po dwóch torach – w efekcie zwiększą się możliwości linii kolejowej, która umożliwi sprawniejsze połączenia w Karkonosze.

Dla zapewnienia sprawnych przejazdów pociągów między Wrocławiem a Jelenią Górą tunel kolejowy w okolicy miejscowości Trzcińsko zostanie wzmocniony i poszerzony.

Rozpoczęcie inwestycji przewidywane jest w niedzielę, 12 marca br. W początkowej fazie wykonawca zrealizuje prace przygotowawcze – przygotowany będzie m.in. tor wewnątrz tunelu, którym w trakcie zasadniczych robót będą jeździć pociągi pasażerski i towarowe. Zakres prac został uzgodniony z przewoźnikami i ujęty w rozkładzie jazdy. Planowane na ok. 4 tygodnie roboty wymagać będą zmian w ruchu kolejowym – obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Informacje dla podróżnych są dostępne na peronach, a także na Portalu Pasażera.

Nowoczesna technologia pozwoli na maksymalne utrzymanie przejezdności i ograniczy tymczasowe zmiany do minimum – przy inwestycji wykorzystana zostanie maszyna typu „TEM” w technologii robót „tunel w tunelu”. Maszyna umożliwia skucie materiału skalnego i w efekcie poszerzenie tunelu do wymaganych wymiarów oraz „natryskanie” betonu na ściany. Obudowa urządzenia tworzy przestrzeń do bezpiecznego przejazdu pociągów, bez konieczności zabudowy dodatkowych osłon toru. Po zakończeniu głównej fazy prac niezbędne będzie wstrzymanie ruchu na kilka tygodni dla zabudowy nowych torów.

Zaplanowane przez PLK S.A. roboty zwiększą atrakcyjność połączeń. Prace obejmą gruntowne odnowienie ok. 300 m tunelu: rozebrana zostanie kamienna obudowa obiektu, którą zastąpi mocniejsza i bardziej wytrzymała żelbetowa konstrukcja. Wyremontowane zostaną ściany oporowe wraz z odwodnieniem. Sprawne przejazdy na lata zapewni wymiana torów i sieci trakcyjnej.

Głównym efektem prac – obok odnowienia i wzmocnienia konstrukcji tunelu koło Trzcińska – będzie „powiększenie” skrajni obiektu i zwiększenie możliwości organizacji połączeń kolejowych. Tunel umożliwi równoczesny przejazd pociągów po dwóch torach. Obecnie, ze względu na obowiązujące przepisy, taka organizacja ruchu nie jest możliwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na inwestycję blisko 85 mln zł (netto) ze środków budżetowych. Wcześniej PLK przygotowały za 1,3 mln zł dokumentacje projektową. Zakończenie zadania „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach szerszego projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” przewidywane jest obecnie w IV kw. 2024 r.

Tunel trzciński to trzystumetrowy obiekt z połowy XIX wieku. Obiekt, wykorzystywany w ruchu pasażerskim i towarowym m.in. do obsługi kopalni odkrywkowych, znajduje się pod wzniesieniem Góry Tunelowej na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów, w pobliżu Trzcińska, na linii Wrocław – Jelenia Góra (linia kolejowa nr 274). Linia prowadząca m.in. przez Wałbrzych zapewnia dobre codzienne i okazjonalne podróże koleją. W ostatnich latach, dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., skrócił się czas przejazdu, a przebudowa i budowa przystanków zwiększyła dostępność do kolei.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz