Sektorkolejowy » UTK: Wyniki przewozowe we wrześniu 2023 r.

UTK: Wyniki przewozowe we wrześniu 2023 r.

pzez Damian

We wrześniu 2023 r. ponad 32,1 mln osób skorzystało z usług kolei – o 8,5% więcej niż rok wcześniej – to zarazem drugi najlepszy miesięczny wynik w tym roku. Masa ładunków przetransportowanych pociągami towarowymi wyniosła niemal 19,9 mln ton, co stanowi spadek o 2,9 % w zestawieniu rok do roku.

Przewozy pasażerskie

We wrześniu 2023 r. kolej przewiozła ponad 32,1 mln pasażerów, co jest wartością wyższą o ponad 2,5 mln (+8,5%) wobec września 2022 r. Praca przewozowa przekroczyła  2,2 mld pasażerokilometrów i była wyższa o ponad 0,2 mld (+11,5%) niż rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 15,7 mln pociągokilometrów, wzrost wyniósł blisko 0,5 mln pociągokilometrów (+3%). We wrześniu 2023 r. średnia odległość przejazdu pasażera osiągnęła wartość 68,8 km, o prawie 2 km więcej niż we wrześniu 2022 r.

Wyniki dotyczące liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej, a także średniej odległości we wrześniu 2023 r. to wartości najwyższe osiągnięte w tym miesiącu od ponad dekady. Liczba osób, która skorzystała z usług kolei we wrześniu 2023 r., była jedną z najwyższych od początku 2023 r. (więcej pasażerów było tylko w maju – 32,3 mln osób).

We wrześniu koleją podróżowało prawie 1,1 mln osób więcej (+3,5%) niż w sierpniu. W odniesieniu do pracy przewozowej odnotowano spadek – o prawie 0,5 mld pasażerokilometrów (-17,4%) w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Niższa o 1,1 mln pociągokilometrów (-6,4%) była wartość  pracy eksploatacyjnej. Średnia odległość jaką podróżował pasażer kolei we wrześniu, była krótsza o ponad 17 km niż w sierpniu 2023 r.

„Wrzesień 2023 r. pod względem liczby pasażerów okazał się lepszy nawet w porównaniu do miesięcy letnich – lipca i sierpnia. Na tak dobre wyniki wpłynęły wyższe liczby pasażerów w relacjach aglomeracyjnych i regionalnych. Oznacza to, że kolej zyskuje jako środek transportu w dojazdach do pracy i szkół. O wyborze pociągu przy tego typu podróżach niewątpliwie decydują względy ekonomiczne i ekologia. Kolej stale się rozwija, natomiast wiele kwestii musi jeszcze ulec poprawie. Trwające na sieci remonty, zmiany funkcjonowania połączeń, opóźnienia pociągów – to utrudnienia, które z perspektywy planowania codziennych podróży są kłopotliwe. Podobnie jest również z utrzymującym się zatłoczenie porannych składów. W każdym miesiącu 2023 r. liczba pasażerów przewyższała wartości z analogicznego miesiąca 2022r. Jeżeli trend ten utrzyma się w najbliższych miesiącach, przewoźnicy i organizatorzy transportu publicznego powinni dostosować swoje usługi do potrzeb podróżnych – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od początku 2023 r. kolej jako środek transportu wybrało ponad 276,1 mln osób, wartość wykonanej przez pociągi pasażerskie pracy przewozowej wyniosła ponad 19,5 mld pasażerokilometrów, a pracy eksploatacyjnej ponad 142,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-wrzesień 2022 r. jest to wzrost liczby pasażerów kolei o ponad 27,1 mln (+10,9%), wartości pracy przewozowej o ponad 1,7 mld pasażerokilometrów (+9,7%), a pracy eksploatacyjnej o prawie 3,1 mln pociągokilometrów (+2,2%).

Przewozy kolejowe

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton (-2,9%). Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 5,2 mld tonokilometrów i była niższa o 0,02 mld tonokilometrów (-0,4%) niż rok wcześniej. Wykonana przez pociągi towarowe praca eksploatacyjna osiągnęła wartość prawie  7,1 mln pociągokilometrów – to spadek o ponad 0,2 mln (-2,9%) wobec roku wcześniej. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku we wrześniu 2023 r. wyniosła 264 km – o prawie 7 km więcej niż we wrześniu 2022 r.

Wrzesień  pod względem przewiezionej masy, wykonanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej był nieznacznie lepszy niż sierpień. Masa przetransportowanych koleją ładunków była wyższa o 0,7 mln ton (+3,5%), praca przewozowa wzrosła o 0,1 mld tonokilometrów (+2,7%) wobec miesiąca wcześniej, a praca eksploatacyjna była wyższa o 0,1 mln pociągokilometrów (+1,7%). W przypadku średniej odległości przewozu 1 tony ładunku we wrześniu 2023 r. odnotowano spadek o ponad 2 km w zestawieniu miesiąc do miesiąca.  

„Wrzesień pod względem masy towarów obsłużonych koleją i wykonanej pracy przewozowej to najlepszy miesiąc trzeciego kwartału. Dynamika spadku tych parametrów rok do roku była najniższa w perspektywie ostatnich miesięcy. Sytuacja na wschodniej granicy mocno ograniczyła dostawy ładunków, co wymusiło na przedsiębiorstwach poszukiwanie alternatywnych łańcuchów dostaw. Stagnacja w strefie euro i spadek stawek frachtu morskiego to kolejne niekorzystne trendy dla kolejowych spółek przewozowych. Rynek potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych uwarunkowań” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Od początku 2023 r. koleją przewieziono prawie 173,1 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 46,3 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna przekroczyła wartość 63,5 mln pociągokilometrów.

W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej to spadek o prawie 14,3 mln ton (-7,6%) w masie towarów, o prawie 0,4 mld tonokilometrów (-0,8%) w wykonanej pracy przewozowej i o 1,7 mln pociągokilometrów (‑2,5%) w pracy eksploatacyjnej.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz