Sektorkolejowy » Tylko Newag zainteresowany dostarczeniem 63 lokomotyw dla PKP Intercity. Wartość oferty to ponad 2 mld zł

Tylko Newag zainteresowany dostarczeniem 63 lokomotyw dla PKP Intercity. Wartość oferty to ponad 2 mld zł

pzez Damian

W poniedziałek 15 listopada br. narodowy przewoźnik udostępnił informacje z otwarcia ofert w przetargu na dostawę 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32, a także świadczeniem usług utrzymania. Oferta złożona przez nowosądeckiego producenta pojazdów szynowych jest aktualnie weryfikowana zarówno pod względem przyjętych kryteriów, jak i formalnym. Postępowanie ogłoszone ponad dwa lata temu było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Budżet, jaki PKP Intercity zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji wraz z prawem opcji, opiewa na niemal 3,50 mld zł brutto, z czego ok. 2,31 mld zł brutto ma zamówienie podstawowe. Cena zaoferowana przez Newag mieści się w kosztorysie narodowego przewoźnika – 3 452 917 500 zł brutto za dostawę 95 lokomotyw, a za dostarczenie 63 – 2 289 829 500 zł brutto. Zgodnie z planem umowa ma zostać podpisana jeszcze do końca br.

Według harmonogramu dostawa pierwszych dwóch pojazdów powinna zostać zrealizowana w terminie do 24 miesięcy od momentu podpisania kontraktu, a na dostarczenie wszystkich przewidziano 60 miesięcy.

Wielosystemowe lokomotywy elektryczne dla PKP Intercity muszą poruszać się  liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC, rozwijać prędkość maksymalną nie mniejszą niż 200 km/h, a także być wyposażone w system ETCS poziomu drugiego. Ponadto producent zobowiąże się do uzyskania dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech oraz na Węgrzech.

PKP Intercity park taborowy

Warto przypomnieć, iż w 2021 r. narodowy przewoźnik podpisał z Newagiem kontrakt na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją 5 kolejnych – skorzystał z niej w czerwcu ub.r. Tym samym wartość zamówienia wzrosła z 258,6 do niemal 388 mln zł brutto.

Uwzględniając prawa opcji, PKP Intercity zamówiło do tej pory 27 elektrycznych jedno- lub wielosystemowych czy też dwunapędowych pojazdów. Obecnie nowosądecki producent realizuje dostawy 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin.

„Pozostałe to m.in. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych, 15 nowych lokomotyw wielosystemowych. W procesie weryfikacji jest także oferta zgłoszona w przetargu na zakup 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych, które będą dostosowane do prędkości 160 km/h i zostaną wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego (L2). Dostarczone zostały natomiast 30 lokomotyw serii EU160 Griffin, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10” – informuje PKP Intercity.

Aktualnie sumaryczna wartość zamówień włącznie z prawami opcji, które są realizowane przez Newag dla PKP Intercity, wynosi 2,889 mld zł brutto. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy na dostawę 63 lokomotyw, wartość ta wzrośnie do 5,2 mld zł brutto, a gdy narodowy przewoźnik rozszerzy zamówienie o kolejne 32 pojazdy – do ok. 6,4 mld zł brutto.

Więcej informacji o PKP Intercity można znaleźć:

O spółce Newag pisaliśmy m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz