Sektorkolejowy » Sezonowa myjnia PKP Intercity w Krakowie

Sezonowa myjnia PKP Intercity w Krakowie

pzez Damian

Trwają ostatnie prace związane z odbiorem sezonowej automatycznej myjni PKP Intercity zlokalizowanej na terenie bocznicy w Krakowie. Nowoczesna myjnia jest kolejnym z zakończonych projektów w ramach strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Obiekt powstał w ciągu siedmiu miesięcy od rozpoczęcia budowy, a wykonawcą kontraktu wartego 21,9 mln zł brutto jest firma Budimex SA.

Inwestycja polegała na budowie stanowiska mycia dla taboru kolejowego na jednym z torów wraz z infrastrukturą techniczną, obejmując także budowę budynku magazynowo – technicznego jednokondygnacyjnego stanowiącego zaplecze technologiczne dla myjni taboru szynowego.

Zmiana kolei to nie tylko inwestycje w nowoczesny i zmodernizowany tabor. To także wsparcie wszelkich procesów składających się na jej funkcjonowanie. Bardzo istotna w tym kontekście jest także infrastruktura, pozwalająca utrzymać tabor na odpowiednim poziomie. Rozumiemy to i dlatego podejmujemy odpowiednie kroki, które sprawnie i konsekwentnie realizujemy. Sezonowa myjnia w Krakowie jest tego dowodem. Powstała w kilka miesięcy inwestycja zapewni nie tylko optymalizację pracy zespołom tu w Krakowie, ale przede wszystkim zagwarantuje pasażerom wysoki standard podróży – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy w historii spółki plan inwestycyjny. Obok inwestycji w tabor, bardzo ważną częścią strategii rozwoju jest rozbudowa i modernizacja stacji postojowych. Celem programu jest polepszenie jakości usług, zwiększenie komfortu dla pasażerów, ale też warunków pracy załogi, wreszcie ochrona środowiska. Myjnia w Krakowie to kolejna, po myjni na warszawskim Grochowie, inwestycja z siedmiu zaplanowanych. Wszystkie myjnie będą spełniać najwyższe standardy ekologiczne. Znacznie przyspieszą też czas przygotowania pociągów PKP Intercity do pracy. Miliardowe inwestycje w tabor oraz infrastrukturę przyczyniają się też do rozwoju polskiej gospodarki, bo większość zleceń na rzecz narodowego przewoźnika wykonują polskie firmy. Cieszę się, że mam zaszczyt uczestniczyć w tym procesie – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Stanowisko mycia z infrastrukturą towarzyszącą umożliwi obsługę taboru kolejowego pod kątem wykonywania czynności czyszczenia zewnętrznego w zakresie zgodnym z Dokumentacją Systemu Utrzymania, w tym między innymi:

  • Mycia zewnętrznego boków i skosów (górnych i dolnych) pudeł pojazdów bez mycia dachów w myjni automatycznej stacjonarnej,
  • Domywania ręcznego pudeł, w tym usuwania graffiti,
  • Oczyszczania ścieków i neutralizowania środków chemicznych używanych do mycia przed odprowadzeniem ich do kanalizacji,
  • Zabezpieczania podwozi taboru kolejowego przed obladzaniem.

Budowa myjni sezonowej w Krakowie jest kolejnym, zrealizowanym elementem największej inwestycyjnej strategii w historii spółki. Dzięki tej i pozostałym inwestycjom infrastrukturalnym doświadczamy widocznego podniesienia standardu obsługi taboru i optymalizacji przygotowywania pociągów do swoich tras. Zastąpienie ręcznego mycia taboru myciem automatycznym w miejscach przystosowanych do tych czynności przez zbieranie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji zamiast wprowadzanie ich bezpośrednio do ziemi będzie dostosowaniem do przepisów krajowych i unijnych ochrony środowiska i prawa wodnego co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

Kompleksowa obsługa taboru

Obiekt myjni przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę. Do mycia pudeł używana będzie woda z zamkniętego obiegu z dodatkiem środków myjących. Dozwolone będą także środki posiadające dopuszczenie do mycia taboru jak również podlegające biodegradacji. Mycie taboru odbywać się będzie z separacją zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia. Inwestycja obejmuje również system zabezpieczenia przed oblodzeniem, gdzie odbywać się ma zabezpieczanie podwozi pojazdów szynowych przed oklejaniem śniegiem i lodem. Budowa myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą ma m.in. na celu dostosowanie bocznicy w Krakowie do wymaganych standardów obsługi taboru na stacji zwrotnej kategorii A.

Głównym wyzwaniem przy realizacji tego projektu były względy bezpieczeństwa, techniczne oraz ‎organizacyjne związane z wykonywaniem prac na terenie w pełni działającej bocznicy kolejowej. ‎Odpowiednie zaprojektowanie całej infrastruktury technicznej, wymagało wielu analiz i nierzadko ‎implementacji skrojonych na miarę projektu, unikalnych rozwiązań. Sama realizacja prac, która tak ‎naprawdę w większości odbywała się w środku układu torowego, pomiędzy istniejącymi i ‎będącymi w ‎ciągłym użytkowaniu torami‎, również wymagała zarówno odpowiedniej koordynacji jak i stałej ‎koncentracji każdego z członków zespołu. Mimo złożoności projektu, wskutek dobrej organizacji i wzorowej ‎współpracy z Inwestorem, wykonaliśmy zadanie‎ przed czasem. Udało się tego dokonać dzięki ‎zaangażowaniu bardzo doświadczonego zespołu, który może pochwalić się sukcesami przy okazji kilku ‎podobnych realizacji – mówi Rafał Jasica, Kierownik Kontraktu w Budimex S.A.‎

Optymalizacja procesów

Stanowisko myjni będzie wyposażone w infrastrukturę i urządzenia umożliwiające: mycie pudeł myjnią automatyczną wieloszczotkową, mycie ręczne miejsc dla szczotek niedostępnych, ręczne usuwanie graffiti. W trakcie procesu mycia mechanicznego realizowane mają być następujące funkcje: natrysk środka chemicznego oraz spłukiwanie wodą obiegową, mycie zasadnicze szczotkami, płukanie wodą i natrysk wosku ochronnego, końcowe spłukanie wodą zdemineralizowaną. W przypadku mocno zabrudzonego taboru, możliwe będzie powtórzenie czynności mycia szczotkami. Myjnia ma być dwukierunkowa co oznacza, że wszystkie czynności mają być możliwe do wykonywania zarówno w przejeździe w jednym jak i w drugim kierunku. Natryski środka chemicznego (pianowanie) oraz spłukiwanie wodą obiegową oprócz lokalizacji bezpośrednio w myjni, dodatkowo znajdują się obustronnie na początku tac ociekowych. Wszystkie czynności załączania i wyłączania mechanizmów oraz pomp będą odbywać się automatycznie w trakcie przejazdu pociągu według zadanego programu. Myjnię obsługiwać może jedna osoba programująca działanie, wybierająca kierunek przejazdu oraz nadzorująca pracę.

Budowa myjni jest realizowana w ramach projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00], Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 1,01 mld zł dotacji.

Poza budową myjni PKP Intercity inwestuje w bocznicę kolejową Kraków Główny Zachód, gdzie trwa gruntowna przebudowa jednej z głównych stacji postojowych przewoźnika. Na stacji postojowej przygotowywanych do trasy jest kilkadziesiąt pociągów przewoźnika dziennie. Realizacja inwestycji wartej 44,8 mln zł brutto ma na celu dostosowanie bocznicy do wymaganych standardów obsługi i utrzymania taboru dla tej kategorii stacji. Pozwoli to na zwiększenie sprawności zaplecza technicznego, co przełoży się na realizację oferty przewozowej.

Konsekwentne realizowanie strategii

Myjnia w Krakowie jest kolejną, zakończoną inwestycją realizowanej strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. W lipcu 2022 roku została oddana do użytku myjnia na warszawskim Grochowie.

Łącznie spółka wybuduje 7 nowoczesnych myjni. W trakcie realizacji jest budowa myjni na stacji postojowej Wrocław Główny. Ta warta 37 mln brutto inwestycja zaplanowana została do odbioru jeszcze w bieżącym roku. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

Źródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz