Sektorkolejowy » Trwa konferencja pn. „Wpływ systemu egzaminowania na bezpieczeństwo transportu kolejowego”

Trwa konferencja pn. „Wpływ systemu egzaminowania na bezpieczeństwo transportu kolejowego”

pzez Damian

Wydarzenie organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) rozpoczęło się o godz. 1100. Jego tematyka koncentruje się na bezpieczeństwie na kolei. W trakcie konferencji omówione będą czynniki ludzkie wpływające na błędy popełniane podczas pracy w tym sektorze oraz sposoby, które pozwolą ograniczyć ryzyko ich występowania. Podsumowany zostanie także projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”. W gronie uczestników są m.in. przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Polsce i Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Program wydarzenia obejmuje wystąpienia, prelekcje oraz debata – skupiają się na roli czynnika ludzkiego, oraz zaawansowanych technologiach wspierających zarówno aktualnych, jak i przyszłych maszynistów. Zaprezentowany zostanie system ETCS oraz ETCS Limited Supervision.

W ostatnim czasie niepokojące są zdarzenia związane z pominięciem  przez maszynistów sygnałów „Stój” oraz ze skierowaniem pociągów na tor, który jest niezgodny z rozkładem jazdy. Takie sytuacje są jednoznacznym sygnałem, iż konieczne są dalsze działania mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa w polskim systemie kolejowym. Szczególne wsparcie powinno być kierowane w stronę osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego oraz pracowników zajmujących się prowadzeniem pojazdów. Konieczne jest przygotowanie do zawodu na jak najwyższym poziomie oraz powszechne stosowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Nowoczesne Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) stanowi element kompleksowej strategii prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Warto przypomnieć, iż UTK uzyskał na działania w zakresie utworzenia i uruchomienia ośrodka ok. 49 mln zł dofinansowania Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie specjalistów z branży jest doskonałą okazją, by przedstawić pierwsze wnioski z przeprowadzonych do tej pory egzaminów.

Podczas konferencji Urzędu Transportu Kolejowego zaplanowano także XVII podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Inicjatywa, która na pierwszym miejscu stawia ludzkie życie, ma na celu m.in. rozpowszechnianie dobrych praktyk w branży oraz edukowanie pracowników w tym zakresie.

Wydawnictwo Sektor Kolejowy wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu poszerzanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, rozwijanie nowych technologii oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa na kolei. Jako aktywny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zależy nam, aby sukcesywnie podnosić świadomość specjalistów z branży oraz uczestników zarówno ruchu kolejowego, jak i drogowego, promując dobre praktyki.

Zachęcamy, by śledzić wydarzenie online na kanale Urzędu Transportu Kolejowego.

Warto zapoznać się także z:

Więcej informacji o Urzędzie Transportu Kolejowego można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz