Sektorkolejowy » Poznań: PKP Intercity rozbuduje stację postojową przy ul. Kolejowej – jest umowa na wykonanie projektu

Poznań: PKP Intercity rozbuduje stację postojową przy ul. Kolejowej – jest umowa na wykonanie projektu

pzez Adrian

Narodowy przewoźnik inwestuje w modernizację zaplecza technicznego w rejonie stacji Poznań Główny. Rozbudowana zostanie jedna z kluczowych bocznic kolejowych w Polsce dla pociągów PKP Intercity. Spółka podpisała umowę z firmą Multiconsult Polska na opracowanie projektu przedsięwzięcia. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,2 mln zł brutto. Prace obejmą obszar ok. 1,2 ha.

Celem rozbudowy bocznicy kolejowej PKP Intercity w Poznaniu jest zwiększenie standardu utrzymania taboru. Dzięki inwestycji zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów oraz gospodarka wodna obiekcie. Przełoży się to na wyższy standard podróży dla pasażerów jeżdżących z oraz do Poznania. W ramach prac modernizacyjnych bocznica kolejowa zostanie dostosowana do obsługi zarówno pojazdów znajdujących się aktualnie we flocie narodowego przewoźnika, jak i najnowocześniejszego taboru, który będzie zakupiony w przyszłości.

Nie da się przeprowadzać wielomiliardowych inwestycji w tabor bez unowocześniania zapleczy technicznych. Ich rozwój ma znaczący wpływ na kształt siatki połączeń PKP Intercity, jak i na oferowanie coraz wyższego standardu podróżowania dla milionów Polaków. Jest to bardzo ważny element podnoszenia naszej jakości” – podkreślał Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Zaprojektowane obiekty mają spełniać warunki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem w zakresie powietrza atmosferycznego oraz gruntu i wód gruntowych. Ponadto zaplecze będzie mogło funkcjonować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Naszym zadaniem jest nie tylko wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji – projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie stosownych zgód i pozwoleń, ale także wsparcie inwestora w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie ich realizacji. Na opracowanie dokumentacji mamy 12 miesięcy, ale nasz doświadczony zespół projektowy jest już gotowy, by przystąpić do pracy” – powiedział Jarosław Wielopolski, prezes zarządu Multiconsult Polska.

Na terenie zmodernizowanej bocznicy kolejowej będą stacjonowały składy wagonowe, elektryczne zespoły trakcyjne, a także lokomotywy elektryczne i spalinowe. Dzięki inwestycji PKP Intercity w Poznaniu możliwe będzie przeprowadzanie napraw okresowych poziomu pierwszego (P1) i drugiego (P2). Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Zakres pierwszego z nich obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz zgód administracyjnych. W ramach drugiego etapu zrealizowane zostaną prace budowlane. Jego wykonawca będzie odpowiedzialny także za pozyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Więcej informacji o PKP Intercity można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz