Sektorkolejowy » Pociągi pojadą ze Skwierzyny do Międzychodu – będą nowe połączenia w Lubuskiem

Pociągi pojadą ze Skwierzyny do Międzychodu – będą nowe połączenia w Lubuskiem

pzez Damian

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego zyskają nowe połączenia ze strefą ekonomiczną i z Poznaniem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na realizację remontu linii między Skwierzyną a Międzychodem, w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Dzięki podpisanej umowie między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Samorządem Województwa Lubuskiego możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji, a następnie realizację prac między Skwierzyną a Międzychodem (linia kolejowa 363). Szacunkowa wartość robót budowlanych, obejmujących m.in. ten ok. 30-km odcinek, wynosi ponad 300 mln zł.

Podpisana dziś umowa oznacza, że Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z wszystkimi wnioskodawcami 35 projektów, którzy spełnili warunki naboru i zakwalifikowali się do dofinansowania w ramach rządowego programu Kolej + wypełnili i zawarli umowy z zarządcą infrastruktury.

– Realizacja Programu „Kolej Plus” umożliwia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez zwiększanie dostępu do kolei. Dzięki przebudowie linii między Skwierzyną a Międzychodem mieszkańcy wschodniej części województwa lubuskiego po latach znów zyskają dogodne przejazdy m.in. w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Nowe połączenia to impuls sprzyjający rozwojowi regionu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Przywrócenie kolejowych połączeń miedzy Międzychodem a Skwierzyną to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Wraz z rewitalizacją ciągu Międzychód – Szamotuły, także realizowaną w ramach programu „Kolej Plus”, utworzona zostanie alternatywna trasa, łącząca Gorzów Wielkopolski z Poznaniem, zapewnione będą więc nie tylko dogodne połączenia regionalne, ale także międzywojewódzkie – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei

Pociągi znów pojadą niewykorzystywanym od 1995 r. w ruchu pasażerskim odcinkiem Skwierzyna – Międzychód. Przebudowany tor wraz z nowoczesnymi urządzeniami sterowania pozwoli na przejazdy pociągów z prędkością do 120 km/h. Przejazd między Międzychodem a Gorzowem Wielkopolskim szacowany jest na ok. 65 min. Prace obejmą także budowę ok. 6-km linii Gorzów Wielkopolski Wieprzyce – Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna (w śladzie linii kolejowej nr 415).

Dogodne podróże zapewnią odpowiednio przygotowane perony między Międzychodem a Skwierzyną w: Wierzbnie, Rokitnie, Goraju, Przytocznej i Chełmsku. Prace obejmą także stacje i przystanki: Trzebiszewo, Brzozowiec Gorzowski, Deszczno i w Gorzowie Wielkopolskim (Karnin, Zieleniec, Zamoście i Wieprzyce). Dostęp do kolei zwiększy budowa przystanków – Gorzów Wielkopolski Zakanale, Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje. Na antypoślizgowej nawierzchni będą udogodnienia dla osób niewidomych – ścieżki naprowadzające.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” przewidywane jest w 2029 r.

W województwie lubuskim program Kolej + obejmuje także rewitalizację linii między Lubskiem a Bieniowem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275). Szacunkowa wartość robót na ok. 18 km odcinku wraz z budową mijanki w Letnicy na linii kolejowej nr 370 wynosi niemal 66 mln zł, a zakończenie wszystkich prac przewidywane jest obecnie w 2028 r.

Kolej Plus zapewnia dobre połączenia

Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;
  • 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz