Sektorkolejowy » Ambitne plany rozwojowe PKP Intercity i aktualne cele nowego zarządu narodowego przewoźnika

Ambitne plany rozwojowe PKP Intercity i aktualne cele nowego zarządu narodowego przewoźnika

pzez Damian

W czwartkowy poranek 13 czerwca br. Zarząd narodowego kolejowego przewoźnika pasażerskiego zorganizował briefing prasowy, podczas którego przedstawił szczegółowe informacje dotyczące obecnej sytuacji spółki. Ponadto przybliżone zostały obrane cele managementu spółki oraz wizję jej dalszego rozwoju. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Piotr Malepszak – wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sektor kolejowy oraz Zarząd PKP Intercity, w którego skład w chodzą: Janusz Malinowski – prezes, Dagmara Zawadzka – wiceprezes, Marcin Karasiński – członek zarządu i Adam Wawrzyniak – członek zarządu.

Już na samym początku spotkania organizowanego przez PKP Intercity usłyszeliśmy, że spółka jest otwarta na cykliczną i szczegółową komunikację z mediami oraz interesariuszami w zakresie nie tylko podejmowanych decyzji, ale także obszarów, w których konieczne jest wdrażanie działań naprawczych. Narodowy przewoźnik stanowczo zaznaczył, iż stawia na transparentny przekaz informacji i z chęcią wsłucha się w aktualnie zgłaszane potrzeby.

Poprawa dostępności miejsc w pociągach PKP Intercity kluczowym celem przewoźnika

Spośród najistotniejszych celów krótkoterminowych PKP Intercity na pierwszym miejscu wskazuje konieczność zwiększenia dostępności miejsc w pociągach. Spółka sukcesywnie odnotowuje coraz większe zapotrzebowanie na oferowane usługi przewozowe. Już w maju br. przewoźnik odnotował popyt na przejazdy koleją na poziomie zbliżonym do szczytowego – w okresie letnim ub.r. Według szacunków zbliżający się okres letni będzie zdecydowanie bardziej wymagający dla PKP Intercity (przewozy zarówno w lipcu, jak i sierpniu na poziomie ok. 8 mln podróżnych). Tak duże zapotrzebowanie wymaga skrupulatnego przygotowania, zarówno w zakresie dostępności taboru kolejowego, jak i efektywnego zarządzania operacyjnego pozostałymi zasobami w obrębie działalności przedsiębiorstwa. Jak podkreślał Janusz Malinowski, pierwsze treningi w zakresie działań w warunkach znacząco wzmożonego ruchu na kolei odbyły m.in. podczas weekendu majowego.

Powoli wracamy na właściwe tory – zaznaczył prezes zarządu PKP Intercity.

Skoncentrowane działania na poprawie konkurencyjności spółki na rynku kolejowym

Konkurencja to nie jest zło, które przez niektórych zostaje tak przedstawiane. Spoglądając na doświadczenia innych krajów europejskich, możemy dostrzec, do czego doprowadziła konkurencja – do tego, że powiększa się oferta dla pasażerów oraz mieszkańcy innych państw chętniej korzystają z usług kolei. Przewoźnicy, którzy do tej pory byli monopolistami, nie tracili tego rynku, a jednocześnie przewozili tych podróżnych więcej – to bardzo dobrze i myślę, że podobnie będzie u nas w kraju – powiedział Janusz Malinowski.

Jak zaznaczał prezes zarządu narodowego przewoźnika, koniec dekady jest otwarciem rynku, a w zasadzie mówi się dokładnie o perspektywie do 2028 r., kiedy to powinny zostać rozstrzygnięte istotne postępowania przetargowe. Zadeklarował, że do tego czasu PKP Intercity musi znacząco poprawić aspekt, jakim jest konkurencyjność.

Będziemy chcieli maksymalnie obniżać stawkę jednostkową rekompensaty – poinformował Janusz Malinowski

Przez takie działanie spółka PKP Intercity zamierza znieść ową rekompensatę na wielu relacjach charakteryzujących się wysokimi potokami pasażerskimi. W rezultacie możliwe będzie zwiększenie liczby połączeń komercyjnych, a w rejonach, w których realizowane przewozy są nieefektywne, rekompensata zostanie racjonalnie wykorzystana, z kolei jej rezerwy zostaną przekazane na dalsze poszerzanie oferty.

Ta oferta nie będzie malała, nie będzie constans – tylko będzie rosła i to dość wyraźnie – dodał.

Trudna sytuacja taborowa i nie tylko

Zgodnie ze stanem inwentarzowym z kwietnia br. ok. 40% wagonów zasilających flotę PKP Intercity jest aktualnie wyłączona z eksploatacji. Ponadto nie zaplanowano napraw nowych wagonów typu Combo, co nie pozwala na ich efektywne wykorzystanie. W przypadku niedostępności do eksploatacji lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) jest to kolejno 28,7% oraz 17,4%. Problematyczna jest także sytuacja maszyn vendingowych (automaty do kawy, napojów czy przekąsek), co uniemożliwia świadczenie w pełni efektywnych usług w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Janusza Malinowskiego sytuacja dotycząca pojazdów trakcyjnych powinna zostać ustabilizowana do końca br. Przedstawiciele PKP Intercity spotkali się z większością producentów pojazdów szynowych, podczas których odbyły się m.in. rozmowy o szybszym dostarczaniu pojazdów.

Odbudowa rynku utrzymania taboru kolejowego – niska wydajność PKP Intercity Remtrak

Aktualnie narodowy przewoźnik bazuje na usługach w zakresie remontów wagonów tylko na tych, które są świadczone przez PKP Intercity Remtrak, jednak możliwości tego zakładu są zdecydowanie niewystarczające zarówno jeżeli chodzi o zaległości, jak i bieżące potrzeby.

Jesteśmy w konsultacjach z rynkiem. Myślę, że ten potencjał w najbliższym czasie będzie rósł i będziemy mogli powstałe zaległości odrabiać – powiedział prezes zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity Remtrak wykona czynności utrzymaniowe na poziomie P3 i P4 450 wagonów

PKP Intercity zainwestuje do 40 mln zł w spółkę PKP Intercity Remtrak

Pojawiające się problemy z perspektywy pasażerów – jawność rzetelnych informacji

Narodowy przewoźnik zadeklarował, iż będzie udostępniał dane dotyczące dostępności taboru, występujących opóźnień, oraz ich przyczyn. Ponadto podejmie działania, by zwiększyć punktualność pociągów. Aktualnie opóźnienia powodowane są m.in. poprzez zdarzenia losowe, na które spółka nie ma wpływu oraz awarie pojazdów. W perspektywie dwuletniej duża część taboru zostanie wymieniona, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie niekorzystnych zdarzeń.

Czy PKP Intercity boryka się brakami kadrowymi?

Obecnie PKP Intercity nie ma braków w zakresie obsługi trakcyjnej, jednak w niektórych lokalizacjach rezerwa kadrowa jest wyraźnie mniejsza. W związku z trudną sytuacją, która panuje w PKP Cargo, narodowy przewoźnik pasażerski z chęcią zatrudni osoby zainteresowane pracą w tej spółce. Przedsiębiorstwo ma w planach rozszerzenie kadry rewidentów. Na ten moment rezerwa drużyn trakcyjnych oscyluje na poziomie ok. 10%.

Kolejny kwartał w PKP Cargo ze stratą. Spółka tnie koszty i wycofuje się z umów sponsorskich

Pojazdy dla PKP Intercity

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów szynowych PKP Intercity pożycza nowoczesne wielosystemowe lokomotywy, które cechują się wysoką niezawodnością. Działania te będą kontynuowane. Jak informuje prezes narodowego przewoźnika, udało się podpisać stosowne umowy w zakresie dalszego wykorzystania takich pojazdów z rynku. Ponadto w najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe na długoterminowy wynajem lokomotyw nowej generacji.

Inwestycje w najbliższych latach

Nowy zarząd krajowego przedsiębiorstwa kolejnego został powołany w kwietniu br. Czy możemy spodziewać się kontynuowania wcześniej ogłaszanych planów inwestycyjnych – głównie w zakresie taboru? Okazuje się, że duża pula środków nie została zagospodarowana. Przez ostatni okres odnotowaliśmy mocno wzrost cen pojazdów kolejowych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity jeszcze jesienią br. rozpisane zostaną 2 przetargi na dostawę pociągów mogących kursować z prędkością maksymalną 250 km/h oraz EZT-ów. Postępowania przetargowe mogą potrwać nawet rok lub dłużej – w przypadku ewentualnych odwołań. Okres dostaw takich pojazdów to minimum 36 miesięcy.

Jak informuje PKP Intercity strategia inwestycyjna spółki, która została uchwalona w 2017 r., a 4 lata później zaktualizowana była realizowana ze znaczącym opóźnieniem – głównie w zakresie przedsięwzięć taborowych oraz infrastrukturalnych. Aktualnie szacuje się je na ok. 2 lata (zakup taboru i inwestycje w stacje postojowe). Łączna wartość tych wszystkich działań (do 20230 r.) opiewa na 27 mld zł.

Od 2016 r. narodowy przewoźnik odnotowuje negatywną różnicę pomiędzy planowanymi nakładami inwestycyjnymi, a faktycznie poniesionymi:

  • na lata 2016 – 2023 – planowane łącznie 9 mld zł, a poniesione 5,2 mld zł

Warto dodać, że PKP Intercity wciąż oczekuje na środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Sprawa tych funduszy w pełni wyjaśni się na przełomie 2024 i 2025 r. Kluczowym partnerem inwestycyjnym będzie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Narodowy przewoźnik nadal czeka na gwarancję na zabezpieczenie kontraktu od poznańskiej fabryki H. Cegielski FPS. Przedsiębiorstwo z powodzeniem kontynuuje współpracę także z innymi z krajowymi producentami taboru tj. firmami Pesa Bydgoszcz oraz Newag. Jak poinformowała spółka PKP Intercity, nie ma ona żadnych zastrzeżeń do pojazdów takich jak Pendolino czy też lokomotywy Griffin.

Sprawdź także:

Autor: Damian Malesza
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz