Sektorkolejowy » Wiadomo, kto opracuje dokumentację dla linii Turek-Konin

Wiadomo, kto opracuje dokumentację dla linii Turek-Konin

pzez Adrian

Warszawska firma opracuje dokumentację projektową dla budowy linii kolejowej łączącej Turek z Koninem. Kwota, którą zaproponowała w przetargu to blisko 17 mln zł.

Na opracowanie dokumentacji spółka PKP PLK zamierzała przeznaczyć 25,6 mln zł. Do przetargu stanęło dziewięć firm, a kwotę zaplanowaną przewyższała tylko jedna oferta, złożona przez firmę BPK – POLA sp. c. z Wrocławia i opiewająca na 31,6 mln zł.

Pozostałe mieściły się w przewidzianym budżecie i wynosiły:

Infra – Centrum Doradcze Sp. z o.o. z Warszawy – 14,5 mln zł,
Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy – blisko 17 mln zł
TPF Sp. z o.o. z Warszawy – 17,9 mln zł,
BBF Sp. z o.o. z Poznania (firma będąca autorem studium wykonalności dla inwestycji) – 18,3 mln zł,
Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy – 18,8 mln zł,
IDIOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. z Wrocławia – 20,8 mln zł,
Systra SA z Paryża – 25,2 mln zł.

Firmą, która opracuje dokumentację projektową dla nowej linii kolejowej będzie Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy. W uzasadnieniu swojego wyboru PKP PLK informują, że oferta wybranego wykonawcy spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, którym była całkowita cena brutto – 100%, a wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Źródło: iturek.net.pl
Fot. Adrian Hryniuk

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz