Sektorkolejowy » Oferta ZUE wybrana w przetargu na wykonanie generalnego remontu torowisk w Krakowie

Oferta ZUE wybrana w przetargu na wykonanie generalnego remontu torowisk w Krakowie

pzez Damian

Jak informuje ZUE, oferta złożona w postępowaniu przetargowym w ramach zamówienia pn. »Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej „Salwator”, a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budową i przebudową sieci wodociągowej« została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiającymi są: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) S.A.

Wartość wybranej oferty to 76,5 mln zł netto (94 mln zł brutto). Spółka ZUE ma 12 miesięcy na wykonanie tego zadania. W postępowaniu przetargowym wzięli udział także:

  • Budimex z oferowaną ceną nieco 99,5 mln zł brutto
  • konsorcjum firm Strabag i KZN Rail z oferowaną ceną o 103,9 mln zł brutto

Wszystkie oferty złożone w tym przetargu zostały ocenione pod względem następujących kryteriów:

  • cena (60%)
  • okres gwarancji (40%)

Budżet na wykonanie wszystkich prac wynosił 62,7 mln zł brutto, jednak zamawiający zadeklarowali, że dołożą wszelkich starań, by zorganizować brakujące środki na realizację tej inwestycji.

Więcej informacji o spółce ZUE można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. ZUE

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz