Sektorkolejowy » Ponad 100-letni w Kostrzynie nad Odrą będzie przebudowany

Ponad 100-letni w Kostrzynie nad Odrą będzie przebudowany

pzez Patryk

Plac budowy obejmujący ponad 800m układu torowego wraz z mostem nad Odrą został przekazany wykonawcy. Znajduje się on na trasie kolejowej nr 203 Tczew–Kostrzyn pomiędzy zachodnim przyczółkiem mostu kolejowego na rzece Warcie i wschodnim przyczółkiem projektowanego przez Niemców granicznego mostu kolejowego, który połączy Kostrzyn i Kietz.

Nowy most udrożni żeglugę i usprawni pracę lodołamaczy na Odrze

Inwestycję prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie, co wynika z porozumienia zawartego ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Strony podjęły współpracę w zakresie przebudowy torów do nowego mostu nad Odrą. Obiekt będzie znajdował się na wysokości ponad 5m nad lustrem wody. Umożliwi żeglugę większym niż dotychczas jednostkom, a ponadto pozwoli na bezproblemowe prowadzenie akcji lodołamania w sezonie zimowym.

Wody Polskie podają, że zadanie obejmuje przebudowę linii kolejowej nr 203 od km 341, 480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją.

Jak powiedział Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, „Na odcinku tym, poza nasypem kolejowym, występują obiekty inżynieryjne: most nad Suchodołem oraz wiadukt nad ul. Gorzyńską.  Zadanie jest bezpośrednio związane z inwestycją prowadzoną przez zarządcę niemieckiej linii kolejowej nr 6078, w ramach której nastąpi znaczne podniesienie niwelety torów na projektowanym moście granicznym w km 615,1 rzeki Odry, wynikające z dostosowania prześwitu mostu powyżej 5,25 m dla potrzeb prowadzenia akcji lodołamania”.

Stary most od grudnia ub.r. jest zamknięty. Aktualnie Polacy i Niemcy, przemieszczający się pomiędzy Kostrzynem a Kietz, korzystają z zastępczej linii autobusowej. Zbudowanie nowej przeprawy pozwoli na przywrócenie połączeń kolejowych.

Wartość zawartej właśnie umowy oszacowano na 23,1 mln zł. Prace wpisane są w projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), Fundusz Spójności oraz skarb państwa. Zakończenie robót przewidziano na grudzień 2022 r.

Autor tekstu: Agata Sumara
Źródło zdjęcia: szczecin.wody.gov.pl
Źródło artykułu: szczecin.wody.gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz