Sektorkolejowy » Wznowienie prac modernizacyjnych na LK 358 odcinek Zbąszynek-Czerwieńsk

Wznowienie prac modernizacyjnych na LK 358 odcinek Zbąszynek-Czerwieńsk

pzez Damian

We wrześniu 2019 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eco-Baza podpisało umowę z PLK (Polskie Linie Kolejowe) na rewitalizację linii kolejowej nr 358 (Zbąszynek – Gubin).

Po pierwszych weryfikacjach progresu budowy, Radosław Śledziński, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, napisał:
– W ocenie zamawiającego jest zbyt małe zaangażowanie wykonawcy, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Eco-baza. Uniemożliwiło to terminowe przeprowadzenie wszystkich wskazanych w harmonogramie robót. Z tego względu obecna organizacja ruchu wydłuża się. W bieżących kontaktach z wykonawcą inwestor wskazuje konieczne optymalizacje prac i wywiązywanie się z określanych terminów.

Późniejsze weryfikacje prac na odcinku Zbąszynek-Czerwieńsk (II etap) również nie były owocne ze względu na przeciągające się remonty i opóźnienia w oddaniu torowisk.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie, napisał:
„Uprzejmie informuję, że umowny termin zakończenia zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek-Czerwieńsk – II etap, tj. 6 kwietnia 2022 r., jest zagrożony z winy wykonawcy. Wykonawca nie wykonał w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. prac związanych z przywróceniem ruchu pociągów na linii Zbąszynek-Czerwieńsk. Aktualnie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizowane są warianty dalszej realizacji kontraktu. Planowany termin zakończenia prac to dzień 31 grudnia 2022 r.”

– Ministerstwo informuje, że z winy wykonawcy dalsza realizacja kontraktu jest zagrożona, a planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2022 roku. To oznacza, że przed 2023 rokiem kolej nie wyjedzie na tę trasę – napisała Kucharska-Dziedzic na Facebooku.
Kucharska-Dziedzic: – Złożyłam kolejne pismo do Ministra z apelem o podjęcie działań, które doprowadzą do przyspieszenia realizacji prac nad tą inwestycją. O naszym województwie władza krajowa pamięta tylko przed wyborami, a nasze wykluczenie komunikacyjne jest coraz większe!

Niestety, prace przez firmę Eco-Baza, zostały przerwane. Powód rezygnacji nie jest oficjalnie znany. Od 31.05.2021 firma FAC RAIL wznowi prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 358 odcinek Zbąszynek – Czerwieńsk.

Inwestycje sprawią, że podróż między Zbąszynkiem, a Czerwieńskiem będzie szybsza i bardziej komfortowa (20km/h więcej niż obecnie). W miejscowościach: Sulechów, Babimost oraz Czerwieńsk zostaną zmodernizowane perony według standardów Zarządcy Infrastruktury, a zabytkowa wiata peronowa w miejscowości Sulechów zostanie odrestaurowana, co pozwoli zachować urokliwy klimat tej stacji.
Sprawne przejazdy składów pasażerskich i towarowych mają zapewnić prace torowe – dokończenie robót ziemnych i odwodnieniowych, odbudowa podtorza, ułożenie nowego rusztu torowego, obsypanie tłuczniem oraz podbicie toru maszynami wysoko wydajnymi typu: Duomatic CSM (szlakowa podbijarka wielopokładowa – proces podbijania odbywa się za pomocą zespołu podnosząco – nasuwającego oraz zespołu zagęszczającego tłuczeń pod podkładami), DGS (dynamiczny stabilizator toru służący do stabilizacji podsypki) czy USP (profilarka, której zadaniem jest równomierne rozprowadzenie, przegarnięcie, profilowanie pryzmy i czyszczenie toru z tłucznia). Nad całym odcinkiem zostanie zainstalowana sieć trakcyjna. W Babimoście, Sulechowie, Czerwieńsku i Kosieczynie zostaną wprowadzone elektrycznie ogrzewane rozjazdy, które umożliwią ruch pociągów nawet w trudnych warunkach zimowych.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz