Sektorkolejowy » UTK: Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2023 r.

UTK: Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2023 r.

pzez Damian

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury powinni złożyć Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raport w sprawie bezpieczeństwa za 2023 rok w terminie do 31 maja 2024 r. Jak co roku Prezes UTK przygotował wytyczne dotyczące zawartości tych dokumentów.

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie działań przewoźnika lub zarządcy w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dokument ten zawiera szereg informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w poprzednim roku kalendarzowym. Obejmuje również przedstawienie usystematyzowanych danych statystycznych z zakresu bezpieczeństwa – tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa za rok 2023 zamieszczone zostały najnowsze wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2023 r. Można tam również znaleźć wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2023 rok.

Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usługi „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Przewoźnicy i zarządcy będący jednocześnie podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie składają sprawozdania z utrzymania w terminach zależnych od planowanego terminu kontroli w danym przedsiębiorstwie. Informacje o konkretnym terminie złożenia sprawozdania z utrzymania są sukcesywnie przekazywane przez Prezesa UTK do poszczególnych przedsiębiorstw w drodze pisemnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące treści sprawozdania z utrzymania znajdują się w dziale Monitoring bezpieczeństwa -> Wytyczne do raportów i sprawozdań.

Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz