Sektorkolejowy » Rail Baltica: przetarg na odcinek od Kowna do granicy litewsko-polskiej

Rail Baltica: przetarg na odcinek od Kowna do granicy litewsko-polskiej

pzez Adrian

RB Rail AS ogłosiła przetarg na projektowanie i nadzór projektowy nad odcinkiem Rail Baltica od Kowna do granicy litewsko-polskiej. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym odbywa się kwalifikacja podmiotów zainteresowanych pozyskaniem zlecenia. Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 r. w łotewskim systemie zamówień EIS. Drugi etap konkursu to składanie ofert i negocjacje. Podpisanie umowy z firmą, która zaprojektuje i będzie sprawowała nadzór projektowy nad 78-kilometrową linią z Kowna do granicy, planowane jest na początek 2023 r.

Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług w zakresie projektowania i nadzoru projektowego nad budową podtorza kolejowego, nawierzchni torowej oraz związanych z nią obiektów na nowym torze normalnotorowym (1435 mm) zelektryfikowanej linii kolejowej. Wstępny zakres tego odcinka obejmuje dwutorową trasę o długości około 78 km. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie również m.in. 27 wiaduktów drogowych, 26 wiaduktów kolejowych, 27 przejść dla zwierząt, 46 przepustów i inna infrastruktura towarzysząca.

Uruchomienie tego zamówienia jest ważnym kamieniem milowym dla projektu Rail Baltica. Ponad 640 km magistrali w krajach bałtyckich jest już w fazie projektowania i choć przedsięwzięcie jest skomplikowane ze względu na bezprecedensową skalę prac, kolejna ich faza już się rozpoczęła, a prace nad systemami kolejowymi postępują ambitnie” – powiedział Agnis Driksna, RB Rail AS dyrektor generalny i prezes zarządu.

Jednym z głównych celów projektu Rail Baltica jest integracja krajów bałtyckich z europejską siecią kolejową. Nowy odcinek z Kowna do granicy litewsko-polskiej jest w pełni zgodny z parametrami projektu Rail Baltica. Otworzy nie tylko pasażerom, ale także przewoźnikom towarowym możliwości wyboru linii kolejowej do dostarczania towarów w korytarzu sieci Morze Północne–Bałtyk oraz wpłynie na wzmocnienie współpracy między krajami bałtyckimi a Polską. Pociągi regionalne zapewnią połączenia do mniejszych miast i osiedli wokół nowej linii kolejowej” – dodał Marius Narmontas, szef litewskiego oddziału RB Rail AS.

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, który zapewni zelektryfikowaną dwutorową linię na całej trasie Rail Baltica, łączącej Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. Całkowita długość szlaku w krajach bałtyckich wynosi 870 km, z czego 392 km na Litwie, 265 km na Łotwie i 213 km w Estonii. Długość linii na terenie Polski to 374 km. Pociągi mają się na niej poruszać z prędkością do 160 km/godz.

Autor: Agata Sumara
Fot. rail baltica

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz