Sektorkolejowy » Kulisy posiedzenia Krajowej Komisji Przewozów Intermodalnych SITK

Kulisy posiedzenia Krajowej Komisji Przewozów Intermodalnych SITK

pzez Damian

W ubiegłym tygodniu w Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5, w Warszawie, odbyło się posiedzenie plenarne Krajowej Komisji Przewozów Intermodalnych STIK RP. Spotkanie prowadzono w systemie hybrydowym, a myślą przewodnią był transport intermodalny, integracja kolejowych systemów transportowych oraz organizacja pracy projektowanych i funkcjonujących terminali intermodalnych w Polsce.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Krajowej Komisji Przewozów Intermodalnych STIK RP Henryk Zielaskiewicz. Wśród poruszanej tematyki spotkania Prezes Oddziału SITK w Warszawie, Ireneusz Jasiński, przestawił działania podjęte przez warszawski oddział SITK w minionym roku oraz plany dotyczące organizacji VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych – 2024” planowanej na 15 ÷ 17 maja 2024 r. w Warszawie.

Baltic Hub bramą do Europy Środkowo-Wschodniej

Standardowo, comiesięczne spotkania komisji poświęcone są różnym tematom w oparciu o prezentacje tematyczne. Tym razem, myślą przewodnią była prezentacja „Baltic Hub bramą do Europy Środkowo-Wschodniej”. Prelekcję prowadził przedstawiciel Baltic Hub, który omówił działalność i plany rozwojowe terminalu intermodalnego w Porcie Gdańskim, będącego w portfolio PSA International – wiodącego globalnego operatora portowego – oraz PFR i IFM Investors.

„Największy terminal kontenerowy na Bałtyku, zdolność do obsługi największych statków na świecie, unikalna lokalizacja i dobre połączenia z zapleczem lądowym czynią z Baltic Hub północną bramę Europy” – powiedział dyrektor handlowy Marcin Kamola.

Przygotowania do VI Konferencji przewozów intermodalnych: wizja, tematyka, eksperci

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie organizacji kolejnej konferencji dla branży. Wydarzenie  zaplanowano na  połowę września bieżącego roku. Trwają już intensywne prace przygotowawcze związane z organizacją Konferencji przewozów intermodalnych. Wśród licznie zaplanowanych debat, paneli czy dyskusji eksperci i wybitni naukowcy omówią zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury terminalowej będącej istotnym czynnikiem kształtowania potoków ładunków. Poruszone zostaną również aspekty prawne, techniczne i informatyczne. Konferencja odbędzie się we wrześniu, szczegółowe informacje zostaną podane w następnym komunikacie SITK.

„Kolejowo-morskie przewozy intermodalne w obsłudze wymiany handlowej, cyfryzacja procesów przewozowych i przeładunkowych w transporcie intermodalnym, rozwój kolejowej infrastruktury przeładunkowej w kontekście integracji systemów transportowych UE oraz kierunki rozwoju transportu intermodalnego w nowej perspektywie finansowej, będące tylko częścią szerokiego zakresu tematycznego wydarzenia, zapewnią wysoki poziom merytoryczny pozwalający omówić kluczowe zagadnienia” – dodał Henryk Zielaskiewicz Przewodniczący Krajowej Komisji Przewozów Intermodalnych SITK RP.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz