Sektorkolejowy » Kolejowy transport towarów z terminala LHS będzie bardziej wydajny i bezpieczny

Kolejowy transport towarów z terminala LHS będzie bardziej wydajny i bezpieczny

pzez Adrian

Ważna rola terminala w  Woli Baranowskiej

Terminal przeładunkowy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Woli Baranowskiej wraz z biegnącą do niego linią kolejową stanowi bardzo ważny element transportu kolejowego w Polsce. Połączenie kolejowe pomiędzy stacją Padew a stacją Wola Baranowska odpowiada za transport towarów masowych, które docierają do Polski m.in. z państw byłego ZSRR czy też Chin. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  planowane przedsięwzięcie pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej” spełnia założenia przyjęte w myśl strategii rozwoju, dotyczącej transportu kolejowego i intermodalnego na obszarze województwa podkarpackiego.

Zakres prac modernizacyjnych

Planowane prace na 5-kilometrowym odcinku linii kolejowej Padew – Wola Baranowska w ramach tej inwestycji mają obejmować m.in.:

  • modernizację obiektów inżynieryjnych
  • modernizację podtorza
  • modernizację torów kolejowych
  • remont mostu oraz dwóch przepustów
  • modyfikacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • działania na 3 przejazdach kolejowo-drogowych, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa na ich obszarze

W wyniku planowanych prac modernizacyjnych na trasie kolejowej, która służy do transportu towarów, zwiększy się dopuszczalne obciążenie transportu na tor (221kN z dotychczasowych 196kN) oraz wzrośnie prędkość maksymalna poruszających się pociągów do 60 km/h. Kolejowy transport towarów pomiędzy terminalem PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Woli Baranowskiej a stacją Padew będzie zdecydowanie efektywniejszy, gdyż inwestycja świetnie łączy się z planowaną rozbudową terminala przeładunkowego.

Finansowanie i wykonawstwo inwestycji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedsięwzięcie pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej” ma zostać zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 15,6 mln zł netto. Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie projektu oraz wykonanie prac budowlanych w latach 2022 – 2023. Źródłem finansowania projektu jest budżet państwa.

Autor: Damian Malesza
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz