Sektorkolejowy » Grupa ZUE udostępniła wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Grupa ZUE udostępniła wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

pzez Damian

We wtorek 8 sierpnia zarząd spółki ZUE przekazał do informacji publicznej szacunkowe wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r.

Według pierwotnych szacunków spółka ZUE może pochwalić się następującymi wynikami w pierwszym półroczu br.:

  • przychody ze sprzedaży: 491,9 mln zł
  • zysk brutto na sprzedaży: 14,1 mln zł
  • zysk na działalności operacyjnej: 4,5 mln zł
  • zysk netto: 4,5 mln zł.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE prezentują się następująco:

  • przychody ze sprzedaży: 541,7 mln zł
  • zysk brutto na sprzedaży: 18,8 mln zł
  • zysk na działalności operacyjnej: 6 mln zł
  • zysk netto: 4,3 mln zł

Spółka ZUE zwiększyła przychody o 47% (r/r) i wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3%, a Grupa ZUE może pochwalić się marżą brutto na poziomie 3,5% przy przychodach większych o 45%. Ponadto na koniec pierwszej połowy br. w kasie ZUE znalazły się środki pieniężne w wysokości 28,9 mln zł.

„Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,5 mld zł. Dodatkowo na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2022 oraz złożoną i wybraną przez zamawiającego ofertę na rynku miejskim dotyczącą modernizacji linii tramwajowej w Krakowie o wartości netto 76,5 mln zł” – czytamy w komunikacie Grupy ZUE.

Więcej informacji o Grupie ZUE można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. Grupa ZUE

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz