Sektorkolejowy » Wymiana szyn i regulacja torów na trasie kolejowej pomiędzy Zbąszynkiem a Czerwieńskiem

Wymiana szyn i regulacja torów na trasie kolejowej pomiędzy Zbąszynkiem a Czerwieńskiem

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót na jednotorowej linii kolejowej nr 358 na ponad 42-kilometrowym odcinku w woj. lubuskim. Oferty przetargowe można składać do 18 stycznia 2022 r.

Jak określił zamawiający w dokumentacji przetargowej, prace w ramach tego zadania będą zlokalizowane na trasie linii kolejowej nr 358 Zbąszynek–Gubin na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk, pomiędzy km 0,553 a km 43,194. Roboty w zakresie wymiany szyn wraz z regulacją torów w planie i w profilu należy przeprowadzić na wybranych fragmentach linii, wskazanych przez PKP PLK.

Zadanie ma być zrealizowane w formule projektuj i buduj, a obowiązkiem wybranego w przetargu wykonawcy będzie: opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń; realizacja wszystkich robót budowlanych określonych w zamówieniu; przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Opóźnienie w pracach na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk ma w założeniach umożliwić zwiększenie prędkości pociągów pomiędzy tymi miejscowościami ze 100 do 120 km/godz. oraz poprawę przepustowości trasy.

Prace są jednak mocno opóźnione. Umowa na rewitalizację tego odcinka została zawarta w 2019 r. Podjęte wówczas prace to kontynuacja działań realizowanych na tym fragmencie linii w latach 2010–2012. Wówczas m.in. wzmocniono tory, zbudowano peron na przystanku Ługowo Sulechowskie oraz łącznicę kolejową, która wyeliminowała konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów z Zielonej Góry do Zbąszynka.

W 2020 r. pandemia znacząco spowolniła prace, jednak inwestor długo utrzymywał, że prace zakończą się planowo, tj. w połowie 2022 r. Wkrótce okazało się jednak, że tak się nie stanie z uwagi na zbyt małe zaangażowanie wykonawcy. Termin zakończenia robót został więc przesunięty na koniec 2022 r., ponieważ dodatkowo okazało się, że konieczne są prace dodatkowe polegające m.in. na odcinkowej wymianie szyn i regulacji torów, których pierwotnie w zadaniu nie ujęto.

Dzisiejszy przetarg dotyczy właśnie uzupełnienia prac zleconych do realizacji w 2019 r. na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz