Sektorkolejowy » Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg na dostawę nowego pociągu sieciowego

Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg na dostawę nowego pociągu sieciowego

pzez Damian

Spółka świadcząca usługi kolejowego przewozu pasażerów, będąca jednocześnie zarządcą wydzielonego systemu infrastruktury (WKD) chce kupić fabrycznie nowy pociąg sieciowy. Pojazd będzie wykorzystywany do realizacji prac w zakresie urządzeń oraz linii napowietrznych, które są zamontowane na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w stanie beznapięciowym.

Zakres zamówienia Warszawskiej Kolei Dojazdowej obejmuje także zapewnienie pakietu usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu WKD w zakresie utrzymania, obsługi (zgodnie z DSU) oraz napraw bieżących dostarczonego pociągu sieciowego.

Szczegóły zamówienia WKD

Nowy pociąg sieciowy regulacyjno-montażowy ma składać się z 3 pojazdów. Każdy z nich musi posiadać niezależne dopuszczenia i świadectwa sprawności techniczne. Całkowita długość zestawu w konfiguracji człon napędowy, środkowy wagon oraz człon sterujący nie mogą przekraczać 60 m.

„Pociąg powinien umożliwiać zestawienie jego składu w oparciu o dwa z trzech pojazdów wchodzących w jego skład. Przedmiotowy pociąg powinien posiadać dwie kabiny czołowe sterownicze w każdym z kierunków jazdy” – czytamy w specyfikacji zamówienia.

Konstrukcja pociągu powinna umożliwiać również wykonywanie przeglądów inspekcyjnych sieci trakcyjnej będącej pod napięciem z podniesionym pantografem pomiarowym, a w kabinie maszynisty znaleźć się wieżyczka obserwacyjna.

Pojazd musi być wyposażony m.in. w:

  • hamulec bezpośredniego działania działający na wszystkie pojazdy pociągu sieciowego
  • urządzenia automatyki bezpieczeństwa (CA, SHP)
  • radiotelefon z funkcją radio-stop
  • rejestrator parametrów pracy pojazdu w zakresie jazdy transportowej z napędem własnym

Wszystkie oferty złożone w ramach tego postępowania przetargowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  • cena (80%)
  • wydłużenie okresu gwarancji (20%)

Na realizację tego zamówienia przewidziano do 18 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Podmioty zainteresowane jego realizacją mogą składać oferty do 12 sierpnia br. (do godz. 900).

Sprawdź także:

Autor: Damian Malesza
Fot. WKD

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz