Sektorkolejowy » UTK: Senacka Komisja Infrastruktury w CEMM

UTK: Senacka Komisja Infrastruktury w CEMM

pzez Damian

Wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury odbyło się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Senatorowie dyskutowali o poprawie bezpieczeństwa na sieci kolejowej w Polsce. Spotkanie odbyło się 21 maja 2024 r.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zapoznał parlamentarzystów z działalnością Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które powstało dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i funkcjonuje od początku 2023 r. Członkowie Komisji mogli osobiście sprawdzić, jak przebiega proces szkolenia i egzaminowania maszynistów. Z zainteresowaniem zapoznali się także z wynikami zdawalności egzaminów w pierwszym roku działalności CEMM.

Prezes UTK przedstawił senatorom obecny stan prac nad poprawą bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w zakresie ETCS. Obecnie trwa aktualizacja Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie, który do 15 czerwca ma być ogłoszony przez Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania ERTMS z 2017 r. do 2050 r. ETCS poziomu 1 lub 2 ma się pojawić na 8 233 km linii kolejowych. Oznacza to, że tylko na 42% polskiej sieci kolejowej zapewnione zostanie najwyższe bezpieczeństwo – powiedział dr inż. Ignacy Góra. To za mało. Bezpieczne muszą być  wszystkie linie w Polsce. Jako krajowa władza bezpieczeństwa domagam się objęcia całej sieci kolejowej systemem zarządzania ruchem kolejowym w wersji optymalnej i dostępnej już dziś. Jest to ETCS L1 Limited Supervision, który musi być zamontowany na pozostałej częsci tras w Polsce, czyli ok. 10 tys. km – dodał.

ETCS Limited Supervision to system, który automatycznie wspomaga pracę maszynisty i można go wdrożyć w sposób ekonomiczny i stosunkowo szybki. Konieczne będzie także dostosowanie taboru, ale jest to wymóg konieczny, by transport kolejowy funkcjonował bezpiecznie dla pracowników kolei, pasażerów i przewożonych towarów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że jest to rozwiązanie optymalne.

Komisja Infrastruktury z Przewodniczącym Janem Hamerskim wyraziła pełne poparcie dla kierunku proponowanych zmian z zastosowaniem ETCS Limited Supervision.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz