Sektorkolejowy » Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Turnouts 2024

Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Turnouts 2024

pzez Damian

W dniach 15-17 maja br. w hotelu BOSS na warszawskim Miedzeszynie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych. Zgromadziła czołowych branżowych specjalistów, w tym projektantów, producentów, naukowców, diagnostów, oficjeli oraz przedstawicieli państwowych i komercyjnych spółek kolejowych. Podczas licznych prelekcji uczestnicy dyskutowali o nowinkach technologicznych i kluczowych kwestiach branżowych, które determinują jej dalszy rozwój.

Konferencję Turnouts 2024 oficjalnie zainaugurował dr inż. Jacek Paś – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) oraz Olaf Scholtz-Knobloch – prezes Związku Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejnictwa (UEEIV). Następnie głos zabrali zaproszeni goście honorowi tj. Piotr Malepszak – wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, Maciej Kaczorek – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK), Zbigniew Szafrański – przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz prof. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej. Część oficjalnych wystąpień zakończył Ireneusz Jasiński – prezes warszawskiego Oddziału SITK RP. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest sukcesywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz kultywowanie międzynarodowej współpracy w rozwijaniu technologii związanych z rozjazdami szynowymi.

Rozjazd kluczowym elementem toru kolejowego

Cykl sesji merytorycznych rozpoczął Jacek Paś, który omówił aktualne trendy i kierunki rozwoju technologii rozjazdów szynowych. Podkreślił, że współczesne rozwiązania koncentrują się na zwiększeniu trwałości i niezawodności rozjazdów, z naciskiem na ich integrację z nowoczesnymi systemami sterowania ruchem kolejowym. Maciej Kaczorek przedstawił strategię rozwoju infrastruktury torowej PKP Polskich Linii Kolejowych, koncentrując się na planach w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, jak i budowie nowych tras z naciskiem na zwiększenie przepustowości i poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zbigniew Szafrański i Grzegorz Piotrowski przedstawili ambitne plany budowy linii kolejowych dużych prędkości (KDP) w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Omówili kluczowe wyzwania związane z realizacją tego projektu, w tym kwestie techniczne, logistyczne, ekonomiczne oraz ryzyka, jakie się z nim wiążą. Podkreślali potrzebę zastosowania najnowocześniejszych technologii spełniających najwyższe standardy, aby zapewnić wysoką jakość i efektywność infrastruktury. Andrzej Szarata podjął problematykę związaną z kształceniem specjalistów w branży. Zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, którzy są niezbędni do realizacji projektów infrastrukturalnych oraz potrzebę dostosowania programów nauczania do szybko zmieniających się technologii i wymogów rynku. Podkreślił również znaczenie współpracy między uczelniami a przemysłem w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji oraz praktycznego przygotowania absolwentów. Tadeusz Ryś przedstawił analizę zdarzeń kolejowych związanych z geometrią i parametrami rozjazdów. W swojej prezentacji omówił najczęstsze przyczyny wypadków kolejowych wynikających z problemów technicznych związanych z tym elementem toru.

Ponadto mogliśmy zapoznać się także z koncepcją systemowego podejścia do tematyki rozjazdów kolejowych – z perspektywy osób zaangażowanych w realizację tak dużego projektu, jakim jest Rail Baltica. Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa omówił kryteria doboru układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych do różnych warunków eksploatacyjnych, szczególnie w kontekście KDP, a Uwe Ossberger z firmy Voestalpine zaprezentował innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla polskiej sieci kolejowej, zarówno tej istniejącej, jak i planowanej dla przyszłych linii dużych prędkości.

Monitorowanie i diagnostyka rozjazdów kolejowych

Motywem przewodnim drugiej sesji były prezentacje sprzętów, pojazdów oraz rozwiązań, które są wykorzystywane w procesach monitorowania i diagnostyki infrastruktury kolejowej.

Przedstawiciele PKP PLK omówili system monitorowania stanu technicznego toru na przykładzie linii kolejowej nr 4 (CMK). Prezentacja dotyczyła technik i narzędzi stosowanych przez spółkę do regularnej oceny stanu infrastruktury torowej, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów oraz zapobieganie awariom. Omówione zostały nowoczesne pojazdy szynowe wykorzystywane do monitorowania i diagnostyki torów kolejowych. Wskazano zalety tych pojazdów, takie jak wysoka precyzja pomiarów, mobilność oraz zdolność do pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych.

LCC/RAMS oraz technologie zabudowy, logistyka i utrzymanie rozjazdów kolejowych

Pierwszego dnia, w ramach dwóch ostatnich sesji tematycznych mogliśmy poznać m.in.:

  • koszty cyklu życia rozjazdów typu 60E1-1200-1:18.5, które przybliżył Jacek Paś, skupiając się na aspektach ekonomicznych w zakresie zakupu, utrzymania oraz eksploatacji, a także na strategiach optymalizacji tych kosztów.
  • tajniki stosowania rozjazdów w bezpodsypkowej nawierzchni torowej – referat przedstawił Tomasz Szuba – prezes zarządu Tines Rail SA
  • wyzwania logistyczne i technologiczne budowy KDP w Polsce z uwagi na rozjazdy klotoidalne, które omówił Rafał Frączek z CPK
  • nowoczesne podejście do zarządzania jakością w celu zapewnienia bezpiecznej infrastruktury kolejowej – szczegóły uzyskania wysokiej jakości produktu, dzięki wykorzystaniu planu RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) oraz analiz FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) przybliżyli Tomasz Albrecht i Krzysztof Banaszek ze spółki Track Tec

Ponadto uczestnicy Konferencji mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu szlifowania szyn i rozjazdów, zapoznając się z procesem diagnostyki rozjazdów z wykorzystaniem skanerów laserowych. Istotnym elementem programu merytorycznego wydarzenia, były także kwestie związane z logistyką układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych:

  • o doświadczeniach firmy Track Tec w transporcie rozjazdów kolejowych w blokach opowiedzieli Krzysztof Niemiec i Bartłomiej Gołda
  • kwestie związane z konstrukcją i logistyką rozjazdów KDP przybliżyła Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć z firmy KZN Bieżanów

Drugi dzień Konferencji Turnouts 2024 pod znakiem certyfikacji rozjazdów

Joanna Krysztofiak z UTK przedstawiła proces certyfikacji rozjazdów na polskich liniach kolejowych. Omówiła obowiązujące przepisy oraz standardy, które muszą spełniać rozjazdy, aby zostać dopuszczone do użytku na polskiej sieci. Z kolei Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa (IK) skupił się zagadnieniach dotyczących układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych, w kontekście nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE). Grzegorz Stencel z IK zaprezentował sprzęt pomiarowy wykorzystywany w tradycyjnej inspekcji rozjazdów. Omówił także możliwości badawcze tych urządzeń oraz przedstawił przykłady ich zastosowań, a firma Alstom pokazała rozwiązania w zakresie napędów zwrotnicowych dla KDP.

Podczas VI edycji Konferencji, po raz pierwszy wprowadzono tematykę i sesję o rozjazdach tramwajowych. Prelegenci poruszali kwestie związane z aktualnymi wytycznymi w zakresie projektowania, produkcji i zabudowy rozjazdów z szyn rowkowych oraz zaprezentowali szereg praktycznych metod, wskazując korzyści oraz wady zastosowanych rozwiązań. Sporym zainteresowaniem uczestników cieszył się panel dyskusyjny: „Odbiory rozjazdów kolejowych i utrzymanie w okresie gwarancji” z udziałem 3 z 4 producentów rozjazdów i przedstawiciela Zarządcy infrastruktury. Moderator dyskusji – Ireneusz Jasiński, po krótkim wprowadzeniu zadał uczestnikom trzy pytania. Po dyskusji sformułowano konkluzję dotyczącą konieczności przeprowadzenia szerokiego dialogu pomiędzy producentami rozjazdów a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy oraz Unię Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych (UEEIV) we współpracy z warszawskim oddziałem SITK RP.

Konferencja skoncentrowana była na kluczowych zagadnieniach związanych z rozjazdami szynowymi, przede wszystkim na kluczowym elemencie toru, czyli rozjeździe, działaniach w zakresie utrzymania rozjazdów szynowych, w tym wpływ parametrów RAM na całkowity koszt w cyklu życia rozjazdów (WLCC), technologii i logistyce zabudowy rozjazdów dla zwiększenia jakości początkowej, certyfikacji, badaniach, pomiarach i procesy utrzymaniowych, nowych wyzwaniach i potrzebach rynku czy kierunkach rozwoju technologii wytwarzania i procesów specjalnych podczas produkcji i instalacji rozjazdów. Bardzo wysoka frekwencja i zainteresowanie uczestników, nawet podczas sesji wieczornych, świadczą o potrzebie merytorycznej dyskusji, integracji specjalistów z różnych dziedzin i wymianie doświadczeń.

Sektor Kolejowy patronem medialnym Konferencji Międzynarodowej Konferencji Turnouts 2024

Wydawnictwo Sektor Kolejowy wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu poszerzanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, rozwijanie nowych technologii oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa na kolei. Jako aktywny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zależy nam, aby sukcesywnie podnosić świadomość specjalistów z branży oraz uczestników ruchu kolejowego, promując dobre praktyki.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć:

Sprawdź także:

Autor: Jan Bytnar
Fot. JBCrew

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz