Sektorkolejowy » UTK: Przedłużenie ważności licencji maszynisty

UTK: Przedłużenie ważności licencji maszynisty

pzez Damian

Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty należy składać minimum 30 dni przed upływem jej ważności. Jeśli ważność licencji maszynisty została przedłużona przepisami dotyczącymi epidemii COVID, to wniosek o jej przedłużenie należy złożyć najpóźniej do 27 listopada 2023 r.

Licencja maszynisty jest wydawana na 10 lat. Po upływie tego okresu Prezes UTK, na wniosek posiadacza przedłuża ważność licencji. Nowy dokument wydawany jest na kolejne 10 lat, po sprawdzeniu ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty.

Aby przedłużyć licencję maszynisty należy złożyć wniosek do Prezesa UTK. Do wniosku należy załączyć:

  • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (format zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wpłaty albo przelewu.

Licencje maszynisty, których ważność upłynęła w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego zostały przedłużone o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że licencje maszynisty, które utraciły swoją ważność do 30 czerwca 2023 r. (w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego) zostały z mocy prawa przedłużone do 27 grudnia 2023 r. Zatem wnioski o ich przedłużenie należy złożyć do 27 listopada 2023 r.

Licencje maszynisty, których ważność upływa po 1 lipca 2023 r. zachowują swoją ważność jedynie do dnia określonego w licencji maszynisty. Zatem wnioski o ich przedłużenie należy złożyć minimum 30 dni przed upływem ich ważności.

Źródło: UTK
Fot. SektorKolejowy

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz